Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard gaat voor nóg betere afvalscheiding   

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard en de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) verbeteren de dienstverlening om afval nóg beter te kunnen scheiden. Door nog beter te scheiden kunnen er meer bruikbare grondstoffen gerecycled en gebruikt worden voor nieuwe producten. Dit is een van de uitgangspunten voor het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan dat voor de zomer van 2024 klaar moet zijn.

Inwoners bieden grijze container minder vaak aan

Uit cijfers blijkt dat inwoners van de Hoeksche Waard steeds beter hun afval scheiden. De RAD rijdt nu 26 keer per jaar (eens in de 2 weken) langs om de container voor restafval te legen. Het grootste deel van de inwoners maakt hier geen gebruik van. Huishoudens met een eigen restafvalcontainer zetten deze in heel het jaar 2022 gemiddeld maar 8x (kleine grijze container) of 10x (grote grijze container) aan de straat. Dat betekent dat er veel kilometers gereden worden voor relatief weinig restafval. Wanneer de RAD de grijze container 13 keer per jaar (eens in de 4 weken) gaat legen, stimuleren we nog meer huishoudens om hun afval beter te scheiden zodat materialen opnieuw gebruikt kunnen worden en er minder goede grondstoffen verloren gaan. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan. De groene container voor gft-afval kan dan wel nog iedere 2 weken aan de straat worden gezet. Voor inwoners die door persoonlijke omstandigheden veel medisch afval hebben, komt er maatwerk.

Meer mogelijkheden voor afvalscheiding

Dankzij de besparing die wordt behaald door het minder vaak legen van de grijze containers, kunnen er voor andere afvalsoorten extra maatregelen worden genomen om de gescheiden inzameling makkelijker te maken. Want hoe meer afval we apart inzamelen, hoe beter. Welke maatregelen er uiteindelijk worden genomen is nog niet bekend. Dit wordt verder uitgewerkt in het Grondstoffenbeleidsplan. Enkele mogelijkheden zijn: 

  • inzamelpunten voor kleine elektrische apparaten;
  • 4 keer per jaar textiel aan huis ophalen;
  • inwoners kunnen een extra container aanvragen voor (oud) papier.

Samenwerken aan een duurzame manier van inzamelen van afval en grondstoffen

Hoe gemeente Hoeksche Waard en de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) dit doen, komt in het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan te staan dat voor de zomer van 2024 klaar moet zijn. In dit plan staat hoe de RAD de verschillende soorten afval inzamelt en wat de doelstellingen zijn. Het heet Grondstoffenbeleidsplan omdat zorgvuldig gescheiden afval vaak weer als grondstof kan dienen voor nieuwe producten.

Op donderdag 12 oktober stelde de gemeenteraad een aantal uitgangspunten vast voor dit plan. Een van deze uitgangspunten is dat er een klankbordgroep van inwoners komt die betrokken wordt bij het maken van het Grondstoffenbeleidsplan. Na besluitvorming in 2024 worden de aanpassingen uit het plan in 2025 ingevoerd.