Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard betrokken bij verkenning aanleg nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding)

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard en omliggende regiogemeenten zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT geïnformeerd over de noodzaak van een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding (380 KV-verbinding). TenneT en het ministerie onderzoeken in de hele regio wat een goede plek is voor de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Een deel van het oosten van de Hoeksche Waard valt ook binnen dit zoekgebied. Dit betekent dat er mogelijk door een deel de Hoeksche Waard een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding aangelegd wordt.

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk noodzakelijk

Om elektriciteitslevering ook in de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat het elektriciteitsnet op verschillende plekken in Nederland wordt uitgebreid. Zo willen TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorkomen dat de huidige hoogspanningsverbinding die van Krimpen aan den IJssel naar Geertruidenberg loopt rond 2030 overbelast raakt. Ook kan door de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding aan de groeiende elektriciteitsbehoefte worden voldaan. Gemeente Hoeksche Waard vraagt bij het ministerie van EZK en TenneT om bij het onderzoeken van mogelijkheden aandacht te hebben voor inwonersparticipatie. De eerste officiële stap in de verkenning vanuit TenneT en het ministerie van EZK start vrijdag 13 januari met de publicatie van de Nota Voornemen en Participatie door het ministerie.

Meer duurzame energie

De energietransitie – de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie – is in volle gang. Mede als gevolg van de Regionale Energiestrategieën neemt het aandeel duurzame energie (bijvoorbeeld van zon en wind) toe, zowel van energie opgewekt op land als op zee. Dit alles zorgt voor een groeiende vraag naar capaciteit in onder andere het landelijk hoogspanningsnet om de opgewekte energie te kunnen verdelen onder iedereen die energie verbruikt.

Het ministerie van EZK en TenneT hebben aan gemeenten laten weten dat er een (dreigend) tekort aan capaciteit is op het landelijke hoogspanningsnetwerk. Om dit op te lossen is een verdubbeling van de capaciteit nodig op het traject Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg.

Vanwege de urgentie is de planning dat de nieuwe hoogspanningsverbinding in 2030 klaar moet zijn. TenneT ziet 2 mogelijke verbindingen (de exacte tracés zijn nog niet bekend):

  1. Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg
  2. Crayestein – Geertruidenberg

Mogelijk deel door de Hoeksche Waard

Omdat deze nieuwe verbinding mogelijk voor een deel door het oosten van de Hoeksche Waard loopt, wordt gemeente Hoeksche Waard in dit gehele proces betrokken als gesprekspartner. Het ministerie neemt het uiteindelijke besluit over de (ligging van de) verbinding.

Regionale overeenstemming

Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding omvat 15 gemeenten en 2 provincies. Samen met hen is gemeente Hoeksche Waard in gesprek om te kijken of er regionaal overeenstemming te vinden is over een voorkeurstracé voor de hoogspanningslijn.  

Aan het eind van het onderzoekstraject brengt TenneT een advies uit aan minister Jetten (Klimaat en Energie) over welke ligging voor de verbinding de voorkeur heeft.

Inspraak voor inwoners in het zoekgebied, procedure en informatie

Het ministerie van EZK en TenneT organiseren inloopbijeenkomsten (zowel fysiek als digitaal), waar inwoners van het zoekgebied met hen in gesprek kunnen over de verkenning naar deze nieuwe verbinding. In Het Kompas van 11 januari 2023 vindt u een aankondiging en meer informatie over de verkenning. Het ministerie van EZK en TenneT start vrijdag 13 januari 2023 met de procedure en verdere communicatie. Van vrijdag 13 januari tot en met donderdag 23 februari 2023 ligt het Voornemen en Participatieplan voor dit project ter inzage. In het Voornemen en Participatieplan worden het project en de procedure toegelicht. In het Participatieplan leest u hoe de omgeving wordt betrokken bij het project.

Er zijn verschillende mogelijkheden om vragen te stellen of te reageren op deze documenten. Een van de mogelijkheden om informatie in te winnen en vragen te stellen is door een van de inloopbijeenkomsten te bezoeken. Deze vinden plaats op:

  • Dinsdag 24 januari, in Het Carillon, Raadhuisplein 1, Nieuw-Lekkerland
  • Donderdag 26 januari, in MFC De Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk
  • Donderdag 2 februari, in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam
  • Dinsdag 7 februari, in Dorpshuis Lekkerkerk, Raadhuisplein 5, Lekkerkerk
  • Donderdag 9 februari, in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 4, Raamsdonksveer
  • Dinsdag 14 februari is er een digitale informatiebijeenkomst.

Bekijk de volgende animatie voor meer uitleg over de noodzaak van deze hoogspanningsverbinding: Waarom hebben we nieuwe 380 kV-verbindingen in Nederland nodig? Meer informatie over de locaties en tijden van de informatiebijeenkomsten, de procedure en hoe u kunt reageren vindt u op de website van Bureau Energieprojecten. Meer informatie over het project zelf vindt u op de website van netbeheerder TenneT.

Lees ook het persbericht van het ministerie EZK en TenneT.