Terug naar het overzicht

Gedeputeerde provincie Zuid-Holland en heemraad waterschap Hollandse Delta brengen werkbezoek aan de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdag 19 oktober brachten Piet van der Eijk, heemraad waterschap Hollandse Delta, en Jeannette Baljeu, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland, een bezoek aan de Hoeksche Waard. Beide bestuurders hebben klimaatadaptatie als hun taak en zijn verantwoordelijk voor de aanpassing van de openbare ruimte aan extreem weer. Dat extreme weer komt, als gevolg van klimaatverandering, steeds vaker voor. Het bezoek vormde een mooie gelegenheid voor Harry van Waveren, wethouder Openbare ruimte en Duurzaamheid, om de bestuurders te laten zien hoe we in de Hoeksche Waard samen aan het werk zijn voor een klimaatbestendig eiland.

Klaarmaken voor klimaatverandering

Ook in de Hoeksche Waard nemen we maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Door middel van een subsidie helpt het Rijk gemeenten en waterschappen deze maatregelen gedeeltelijk te financieren. Gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland ondertekenden tijdens het bezoek een aanvraag voor een bijdrage uit deze zogenaamde impulsregeling. Met deze bijdrage worden de komende jaren diverse projecten in de Hoeksche Waard uitgevoerd. De projecten die met deze bijdrage vanuit het Rijk deels worden gefinancierd, helpen bij het verbeteren van de afvoer en/of opslag van (regen)water.

Kans op wateroverlast verkleinen

Zo bezochten de bestuurders in ’s-Gravendeel een wijk waar de afgelopen jaren sprake was van wateroverlast. Zij lieten zich hier informeren door de gemeentelijke projectleider. De wijk is kwetsbaar voor wateroverlast en stond na een ongekend hevige regenbui zelfs gedeeltelijk onder water. Ingenieurs van het waterschap en de gemeente hebben onderzocht wat de beste oplossingen zijn voor het kwetsbare gebied. Zij gaan op korte termijn beginnen met de uitvoering. Harry van Waveren: “Het project in ‘s-Gravendeel betreft een van de weinige locaties op het eiland waar we nu al geregeld wateroverlast hebben. Daarom is het mooi dat we deze locatie gezamenlijk kunnen aanpakken.” Ook heemraad Piet van der Eijk is zeer te spreken over de samenwerking: ”Ik ben bijzonder verheugd dat we het watersysteem in de bebouwde kom in goede samenwerking verbeteren.”

Regenwater langer vasthouden

Op andere plekken heeft de Hoeksche Waard juist meer last van de droogte. Zo kunnen langdurige periodes zonder regen vooral voor kwetsbare natuurgebieden heel schadelijk zijn. De bestuurders gingen kijken in het Oudeland van Strijen. Waterschap Hollandse Delta richt daar, in samenwerking met Staatsbosbeheer, de waterhuishouding van het natuurgebied bij het Oudeland van Strijen op zo’n manier in dat het waterpeil nog beter gestuurd kan worden. Ook hier kregen de bezoekers een uitgebreide toelichting op de problematiek en de oplossing.

Klimaatadaptatie vraagt om actie en samenwerking

Met het werkbezoek en het gezamenlijk ondertekenen van de impulsregeling klimaatadaptatie laten gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland ook zien dat ze zich samen blijven inzetten voor maatregelen die de gevolgen van extreme weersomstandigheden verminderen. Jeannette Baljeu: “De provincie Zuid-Holland hecht er grote waarde aan dat klimaatadaptieve maatregelen snel, goed en volledig worden gerealiseerd in de praktijk. We willen leren van de samenwerking tussen gemeente Hoeksche Waard en Waterschap Hollandse Delta en de ervaringen die we opdoen, delen in de hele provincie.”

Piet van der Eijk, heemraad waterschap Hollandse Delta, Harry van Waveren, wethouder gemeente Hoeksche Waard en Jeannette Baljeu, gedeputeerde provincie Zuid-Holland (alle 3 rechts van de foto), krijgen uitleg over een project in ’s-Gravendeel