Terug naar het overzicht

Feestelijke opening brug fietsers en voetgangers in Nieuw-Beijerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Maandag 28 februari opende wethouder Piet van Leenen een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers in Nieuw-Beijerland. Doordat de brug op een centrale plek in de nieuwe wijk Aan de Kreek ligt, kunnen bewoners nu sneller en veiliger het dorp bereiken. Inwoners van Nieuw-Beijerland kozen via een prijsvraag de naam ‘d’n Doelbrug’ voor de brug.

Verbinding nieuwe woonwijk met bestaande dorpskern

Aan de Kreek ligt ten zuiden van de Nieuw-Beijerlandse Kreek. De verbinding tussen de nieuwe woonwijk en de bestaande dorpskern werd eind 2016 al verbeterd. De oude brug aan de oostkant bij de Wilhelminastraat werd toen vervangen door een nieuwe. Fietsers en voetgangers konden via de Oudendijk aan de westkant in het dorp komen, maar dat is een flinke afstand. De nieuwe brug ligt centraal in de wijk en sluit aan op de hoek Voordoel/Doelweijk. Met de komst van deze brug fietsen en lopen bewoners van de nieuwe wijk sneller en veiliger naar school, winkels en andere voorzieningen in de dorpskern.

Wethouder Van Leenen: “De brug vormt de verbinding tussen het dorp en de nieuwbouw. Hierdoor verbinden we niet alleen de wijken met elkaar maar ontstaat ook voor de inwoners een samenhangend dorp. Dat versterkt het dorpse karakter en de gemoedelijke identiteit van Nieuw-Beijerland.”

Snelle en veilige verbinding met het dorp

Directeur Johan Matze van School met de Bijbel, met ruim 300 schoolkinderen, is opgelucht: “Dit is een grote verbetering van de schoolroute voor een flink aantal leerlingen. We hebben in de afgelopen periode ouders gevraagd hun kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene over de Oudendijk te laten fietsen. En ook de Wilhelminastraat blijft voor kinderen een weg met risico’s. Nu is er gelukkig een rustiger en veiliger alternatief, hoewel we overal voor ongelukken bewaard moeten worden.”

Onthullen naambord

Gemeente Hoeksche Waard schreef begin februari een prijsvraag uit om een naam voor de nieuwe brug te bedenken. Dorpsbewoners konden een naam inzenden, waarna een jury (met leden van de gemeente, Roosdom Tijhuis en Dorpsvereniging) ‘d’n Doelbrug’ als winnende naam uitkoos. De winnaar heeft samen met de wethouder het naambord onthuld.

Uitbreiding wijk Aan de kreek en Damgaarde

In 2015 kwam de gemeente met projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis overeen om Nieuw-Beijerland uit te breiden in zuidelijke richting. In de wijk Aan de Kreek staan zo’n 175 woningen met nog enkele tientallen in aanbouw. Roosdom Tijhuis: “Met het realiseren van d’n Doelbrug wordt het woongenoot van de bewoners in de fraaie nieuwbouwwijk Aan de Kreek en de bereikbaarheid van deze groene wijk sterk verbeterd. Wij verwachten dan ook dat veel inwoners van Nieuw-Beijerland vaak en veilig de oversteek zullen maken van en naar het hart van Nieuw-Beijerland en de ruim opgezette wijk Aan de Kreek.”

Daarnaast ontwikkelt Damgaarde b.v. samen met Roosdom Tijhuis de wijk Damgaarde, de voormalige boomgaard aan de Oudendijk.

Isaac Meijer, winnaar van de prijsvraag met de door hem bedachte naam d’n Doelbrug