Terug naar het overzicht

Digitale bijeenkomst Cultuurhuis Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Binnen de Hoeksche Waard is in steeds grotere mate een structureel huisvestingsprobleem voor cultuurbeoefenaars en kunstenaars, in al zijn vormen en samenwerking.

Ons voornemen is om een cultuurhuis te realiseren

Het pand van de voormalige Willem Alexanderschool aan de Jordaensdreef 1 in Oud-Beijerland staat sinds september 2021 leeg. Een cultuurhuis in dit pand kan cultuurbeoefenaars een goede plek bieden met verschillende faciliteiten. Daarnaast kan samenwerking tussen verschillende groepen tot stand komen en worden versterkt.

Wij staan aan het begin van het proces

Het huidige bestemmingsplan laat de realisatie van een cultuurhuis op deze locatie toe. Het voornemen om een cultuurhuis te ontwikkelen wordt nog met de gemeenteraad besproken. De verdere invulling van het pand gaat in nauw overleg met de culturele sector en andere partijen. Ook omwonenden worden betrokken.

Wij organiseren een digitale informatieavond op maandag 14 maart

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij geïnteresseerden over de ontwikkeling van het pand Willem Alexanderschool tot cultuurhuis. Ook beantwoorden wij vragen. Om de informatieavond bij te wonen kunt u zich tot uiterlijk donderdag 10 maart aanmelden. Dit doet u door een online formulier in te vullen. Deze vindt u op de pagina cultuurhuis. U krijgt dan uiterlijk op vrijdag 11 maart per e-mail een link toegestuurd om de bijeenkomst bij te wonen.