Terug naar het overzicht

Deltaplan Biodiversiteitsherstel ondertekend, partnerschap is officieel

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdag 24 februari zetten wethouders Paul Boogaard en Harry van Waveren namens gemeente Hoeksche Waard hun handtekening onder het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het partnerschap van gemeente Hoeksche Waard met het Deltaplan is daarmee officieel bekrachtigd. Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel was voorzitter Prof. dr. Louise Vet aanwezig om haar handtekening te zetten.

Gemeente Hoeksche Waard mag zich sinds 16 november 2021 partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel noemen. Het bestuur van het Deltaplan keurde toen de aanvraag van gemeente Hoeksche Waard goed. De samenwerkingsovereenkomst kon door het coronavirus niet eerder getekend worden.

Aansluiting bij Nederlands netwerk

Door de aansluiting bij de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel maakt gemeente Hoeksche Waard deel uit van een uitgebreid, Nederlands netwerk dat zich bezighoudt met het herstel en de versterking van de natuurlijke soortenrijkdom. Binnen het netwerk wisselt sinds 2018 een breed scala aan (overheids)organisaties, wetenschappers en bedrijven enthousiast en doelmatig kennis en kunde uit over manieren waarop biodiversiteit versterkt kan worden. Partners van het Deltaplan Biodiversiteit kunnen gebruikmaken van het netwerk van de stichting en denken in werkgroepen strategisch mee over concrete acties.

Gebiedsgerichte samenwerking staat volgens Louise Vet van het Deltaplan aan de basis van een succesvolle aanpak. “Het heeft weinig zin om maatregelen die in Limburg effectief zijn, 1 op 1 te kopiëren naar Zuid-Holland. De grond, de belangen en de cultuur zijn hier weer anders. Daarom is het essentieel om, met alle belanghebbenden, te kijken naar wat in een specifiek gebied wel werkt.“

Ondernemers helpen bij vergroenen

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel maakt zich sterk voor slimme, groene verdienmodellen. Om de omschakeling naar een natuurinclusieve economie te kunnen maken, is het volgens het Deltaplan nodig dat iedereen ook nog een goed belegde boterham kan blijven verdienen. Wethouder Paul Boogaard onderschrijft die doelstelling van harte: “Het is prachtig als ondernemers hun bedrijfsvoering willen vergroenen. Nog lang niet alle wet- en regelgeving is momenteel zo ingericht dat we die ondernemers bij dat proces optimaal kunnen ondersteunen. Het is op dit moment tijdens zo’n transitie voor veel ondernemers zoeken en pionieren. Het is mooi dat Deltaplan Biodiversiteitsherstel een werkgroep heeft, die streeft naar logische, groene wet- en regelgeving.”

Blijven genieten van de bijzondere natuur

Ook wethouder Harry van Waveren is blij dat gemeente Hoeksche Waard gebruik kan maken van alle kennis die het uitgebreide netwerk van het Deltaplan biedt, “Veel natuurorganisaties zijn al jarenlang met enthousiasme bezig de kenmerkende biodiversiteit in de Hoeksche Waard te versterken. Veel agrariërs zetten zich daar eveneens voor in. De Hoeksche Waard kent een bijzondere natuur, met een aantal ijkpunten, zoals de zandhommel en de noordse woelmuis. We zien dat het met die 2 diersoorten niet goed gaat. Met alle samenwerkingspartners en het Deltaplan willen we de biodiversiteit in de Hoeksche Waard behouden. Zo kunnen toekomstige generaties blijven genieten van de bijzondere natuur die onze gemeente kenmerkt.”