Terug naar het overzicht

Deelnemers gezocht voor ‘Grôôs in de luiers’

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeente start in samenwerking met Hoeksche Mama in september een proef met het gebruik van wasbare luiers. Onder begeleiding van de specialisten van Kaatje Katoen kunnen 15 jonge ouders of verzorgenden én hun kindje 6 weken lang ervaring op doen in de eigen praktijk. De pilot ‘Grôôs in de luiers’ is onderdeel van het uitvoeringsprogramma circulaire economie waarin projecten om afval en het gebruik van grondstoffen te minimaliseren, zijn beschreven.

Grote impact

Tot een kind zindelijk is, verbruikt een gemiddeld kind ongeveer 5.500 wegwerpluiers. Dit gebruik zorgt voor een enorme hoeveelheid afval. Er wordt geschat dat maar liefst 5% van het totale huishoudelijke afval uit luiers bestaat. Bovendien kost de productie van wegwerpluiers veel water, energie en grondstoffen. De grondstoffenvoorraad raakt snel op en de grote hoeveelheden waarin grondstoffen worden gewonnen en verbruikt tasten het leefmilieu aan. Gemeente Hoeksche Waard heeft zich aangesloten bij de landelijke ambitie om in 2050 100% circulair te zijn en er feitelijk dus geen afval meer bestaat. Wasbare luiers dragen daar aan bij. Hip uitziende broekjes en biologisch afbreekbare inlegvelletjes die door het toilet gespoeld worden, zijn een schoon, makkelijk en veel duurzamer alternatief. Op de website van de gemeente worden meer voordelen beschreven. Wasbare luiers zijn bijvoorbeeld onderaan de streep goedkoper dan de wegwerpvariant (kosten voor wassen meegenomen) en in veel gevallen beter voor het kind.

‘Grôôs in de luiers’

Op 28 september 2023 start gemeente Hoeksche Waard in samenwerking met Hoeksche Mama de pilot ‘Grôôs in de luiers’. In deze proef kunnen jonge ouders of verzorgenden onder begeleiding van Kaatje Katoen gedurende 6 weken ervaring opdoen met wasbare luiers. Tijdens de pilot maken deelnemers gratis gebruik van een zorgvuldig samengesteld pakket wasbare luiers en bijbehorende accessoires. Daarbij krijgen de ouders of verzorgenden ook begeleiding om de luiers makkelijk en effectief te gebruiken en is er een Hoeksche Waardse consulente beschikbaar om vragen te beantwoorden. In totaal zoekt de gemeente 15 deelnemers voor dit project.

Op de pagina ‘Wasbare luiers’ vinden geïnteresseerden meer informatie en kunnen deelnemers van de pilot zich aanmelden.