Terug naar het overzicht

De raad luistert dinsdagavond 6 februari

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad Hoeksche Waard? Bijvoorbeeld over het beleidsplan Harmonisatie Buitensportaccommodaties? Of over het beleidsplan Sport & Bewegen? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de raad op dinsdagavond 6 februari. Er vindt 1 bijeenkomst plaats, omdat de onderwerpen van de fysieke leefomgeving samengevoegd zijn met de sociale leefomgeving.

Welkom!

De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6 en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomst te volgen vanaf de publieke tribune. U kunt de bijeenkomst ook live online volgen via de live pagina.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Evaluatie doorwerking van rekenkameronderzoek

De rekenkamer helpt bij de controlerende taak van de gemeenteraad door onafhankelijk onderzoek te doen. Zo onderzoekt de rekenkamer of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten heeft. De uitkomsten hiervan staan vaak in een rapport, samen met aanbevelingen aan de raad of het college. Maar wat gebeurt er met deze aanbevelingen? Worden deze opgevolgd of niet? En zo niet, wat is daar de reden voor? De rekenkamer heeft in samenwerking met een extern bureau deze vragen onderzocht en presenteert de uitkomsten hiervan in een voorstel in het rapport ‘Evaluatie doorwerking van rekenkameronderzoek’.  

Beleidsplan Harmonisatie Buitensportaccommodaties

In het beleidsplan Buitensportaccommodaties staan afspraken en regels die de gemeente hanteert over gebouwen en andere voorzieningen voor buitensportverenigingen. Het gaat dan om accommodaties die in eigendom zijn van de gemeente of die door tussenkomst van de gemeente gefinancierd zijn. De sportverenigingen maken gebruik van deze voorzieningen. De regels in dit plan gaan bijvoorbeeld over de tarieven waartegen de gemeente deze gebouwen in gebruik wil geven en over de onderhoudstaken voor verenigingen.

De agenda en bijbehorende stukken vindt u op deze pagina . Klik op datum 6 februari 2024.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk dinsdag 6 februari 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 1874. U kunt ook spreken tot de raad over onderwerpen die niet op de agenda staan.