Terug naar het overzicht

De raad luistert dinsdagavond 5 maart

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad Hoeksche Waard? Bijvoorbeeld over de transitie wegen van het Waterschap Hollandse Delta? Of over de doorontwikkeling van dienstverlening? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad op dinsdagavond 5 maart.

Welkom!

De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6, en beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune. De bijeenkomsten zijn ook live online te volgen via de live pagina.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Bijeenkomst ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte’

Tijdens deze bijeenkomst kunt onder meer spreken over het realiseren van een hellingbaan in het centrum van Oud-Beijerland en over het bestemmingsplan Dorpsstraat 1b Heinenoord.

Transitie wegen van het Waterschap Hollandse Delta

Het Waterschap Hollandse Delta (hierna WSHD) heeft het beheer van water als kerntaak en beheert daarnaast wegen die binnen de grenzen van gemeente Hoeksche Waard liggen. Het WSHD wil weten of gemeente Hoeksche Waard wil deelnemen aan een gezamenlijk onderzoek naar een eventuele overdracht van het beheer en onderhoud van deze wegen. Het gaat om ongeveer 400 kilometer aan wegen binnen de gemeentegrenzen van Hoeksche Waard. De afspraak om binnen een afgesproken termijn samen dit onderzoek te starten, staat omschreven in de intentieverklaring. In deze verklaring kunnen de deelnemende partijen hun intenties vastleggen, die gericht zijn op het uitvoeren van het onderzoek.

Bijeenkomst ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de regiovisie huiselijk geweld en over de huisvesting van statushouders.

Doorontwikkeling Dienstverlening            

De afgelopen jaren is de dienstverlening van gemeente Hoeksche Waard steeds verder gedigitaliseerd. Zo kunnen inwoners en ondernemers producten en diensten digitaal aanvragen. Bovendien is het ook mogelijk om aangevraagde documenten te laten bezorgen. Hierdoor loopt het bezoek aan de servicepunten terug. Vanaf 2 april zullen daarom 2 van de 5 servicepunten openblijven: in Oud-Beijerland en Maasdam. Het verminderen van het aantal servicepunten maakt het mogelijk om mensen en middelen anders in te zetten, zodat maatwerk en flexibiliteit mogelijk zijn.

Beide agenda’s en bijbehorende stukken voor deze bijeenkomsten vindt u op deze pagina. Klik op datum dinsdag 5 maart 2024.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk 5 maart 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.