Terug naar het overzicht

De raad luistert dinsdagavond 29 augustus

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad Hoeksche Waard? Bijvoorbeeld over de realisatie van 40 tijdelijke woningen in Numansdorp? Of over wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdagavond 29 augustus.

De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6, en beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune. De bijeenkomsten zijn ook live te volgen op de pagina ‘Vergadering live kijken’.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door te spreken helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Bijeenkomst Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte

Tijdens deze bijeenkomst kunt u spreken over het Integraal accommodatieplan (huisvesting en gebruik van gemeentelijk vastgoed) voor de dorpen Goudswaard en ‘s-Gravendeel, een wijziging van de bestemming van Gorzenweg 1 Heinenoord (Witte Boerderij) en het aanpassen van het schoolplein van IKC De Wereld op Noord in Oud-Beijerland naar een sportplein.

40 tijdelijke woningen voor 15 jaar in Numansdorp

Op 18 april van dit jaar gaf de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af (vvgb) voor het realiseren van 40 tijdelijke woningen in Numansdorp. Het gaat om het grondgebied ten zuiden van de Middelsluissedijk Oostzijde en ten oosten van de Wethouder van der Veldenweg.

De gemeente heeft het plan na de vvgb ter inzage gelegd, zodat betrokkenen reactie konden geven. Onder meer het Hoeksche Waards landschap heeft daar gebruik van gemaakt. Het college is meegegaan in hun verzoek om betrokken te worden bij de inrichting van het stuk grond na de termijn van 15 jaar. Dat betekent een aanpassing van het plan. Volgens de wet moet het plan dan opnieuw worden voorgelegd aan de raad voor een verklaring van geen bedenkingen.

Gemeente Hoeksche Waard wil samen met Stichting HW Wonen op korte termijn 100 tot 150 tijdelijke woningen realiseren, verspreid over verschillende dorpen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die moeilijk een woning kunnen vinden of door persoonlijke omstandigheden snel een woonruimte nodig hebben.

Bijeenkomst Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over het voorstel van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd en over een wijziging in de gemeenschappelijke regeling samenwerking, vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling (SVHW).

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In 2020 heeft de gemeenteraad de Drank- en Horecaverordening gemeente Hoeksche Waard 2021 vastgesteld. In deze verordening is te lezen dat de dorpen in Hoeksche Waard verschillende regels hebben voor schenk- en sluitingstijden van (paracommerciële) horeca. Paracommerciële horeca is horeca bij verenigingen en stichtingen.

Het college wil de regels uit de Drank- en Horecaverordening opnemen in de APV met een belangrijke aanpassing: in de gehele Hoeksche Waard gelden straks dezelfde regels voor schenk- en sluitingstijden van paracommerciële horeca, de sluitingstijden van de commerciële horeca en de sluitingstijden voor terrassen. Daarnaast stelt het college de raad voor om regels vast te stellen die concurrentie tegengaan tussen paracommerciële en commerciële horeca. Op 29 augustus krijgt de raad een presentatie over de wijzigingen.

Beide agenda’s en bijbehorende stukken voor de bijeenkomsten vindt u op de pagina ‘Agenda’s & vergaderstukken’. Klik op datum dinsdag 29 augustus.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk dinsdag 29 augustus 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.