Terug naar het overzicht

De raad luistert dinsdagavond 24 oktober

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad Hoeksche Waard? Bijvoorbeeld over de Begroting 2024? Of over Rust en activiteiten op zondag? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdagavond 24 oktober.

Welkom!

De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6, en beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune. De bijeenkomsten zijn ook live online te volgen via deze pagina.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Bijeenkomst ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte’

Tijdens deze bijeenkomst kunt u onder meer spreken over het bestemmingsplan Keizersdijk 82 Strijen en over de aankoop van gronden aan de Kreupeleweg in Klaaswaal.

Startnotitie Mobiliteitsplan

In een mobiliteitsplan staat het beleid van de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren beschreven. Met deze startnotitie stelt het college een proces voor om tot een mobiliteitsplan te komen. Ook staat in deze startnotitie hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in dit proces betrokken zullen worden. De eerste stap in het proces is het in kaart brengen van de huidige situatie: waar zitten de kansen en knelpunten op het gebied van mobiliteit? Vervolgens zullen de ambities en doelen op de korte en middellange termijn bepaald worden. Voorbeelden van doelen zijn bijvoorbeeld ‘een aantrekkelijk recreatief fietsnetwerk, zodat meer inwoners zich op gezonde wijze kunnen verplaatsen’ of ‘veilige fietsroutes naar onderwijsvoorzieningen’. Alle ambities samen vormen de basis voor de mobiliteitsaanpak voor de komende 10 jaar.  

Bijeenkomst ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de Begroting 2024 en over de startnotitie Verbonden Partijen.

Rust en activiteiten op zondag

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wil de gemeente zorgen voor meer duidelijkheid over de invulling van rust en activiteiten op zondag. Ruim 18.000 inwoners van gemeente Hoeksche Waard mochten hierover meedenken. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillen zijn tussen inwoners, in hoe zij denken over de invulling van de zondag. Een meerderheid van de inwoners vindt het belangrijk dat er meer mogelijkheden komen op zondag, met daarbij duidelijke voorwaarden. Bijvoorbeeld het openstellen van winkels en het plaatsvinden van evenementen binnen bepaalde tijden. De optie ‘ruimte om op zondag het geloof te belijden’ is de tweede prioriteit voor inwoners. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om te reageren op de resultaten van de enquête en het advies van het inwonersforum.

Wat staat nog meer op de agenda’s?

Beide agenda’s en bijbehorende stukken voor de bijeenkomsten vindt u hier. Klik op datum dinsdag 24 oktober 2023.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk dinsdag 24 oktober 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.