Terug naar het overzicht

De raad luistert dinsdagavond 2 april

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad Hoeksche Waard? Bijvoorbeeld over de keuzenotitie Mobiliteitsplan Hoeksche Waard? Of over de regiovisie Huishoudelijk Geweld en Kindermishandeling? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad op dinsdagavond 2 april.

Welkom!

De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, aan de W. van Vlietstraat 6, en beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune. U kunt de bijeenkomsten ook live online volgen via de live pagina.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Bijeenkomst ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte’

Tijdens deze bijeenkomst kunt u onder meer spreken over de bestemmingsplannen Volgerlandseweg 14 Numansdorp en Nieuweweg 22 ’s-Gravendeel.

Keuzenotitie Mobiliteitsplan Hoeksche Waard

In een mobiliteitsplan staat het beleid van de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren beschreven. In het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om keuzes te maken om kaders en een koers mee te geven aan het college voor de invulling van het mobiliteitsplan voor Hoeksche Waard. In de keuzenotitie staan 6 keuzes. Die keuzes gaan over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid in woongebieden, de wegen in het buitengebied, de veiligheid van fietsers en het openbaar vervoer. Ook kan de raad in de keuzenotitie lezen wat de inwoners van Hoeksche Waard vinden van de 6 keuzes.

Bijeenkomst ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de zienswijze op de derde wijziging in de gemeenschappelijke regeling SVHW en de zienswijze op het Meerjarenplan van de Dienst Gezondheid en Jeugd.

Regiovisie Huishoudelijk Geweld en Kindermishandeling

De gemeente is verantwoordelijk voor het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld en voor het bieden van hulp aan alle leden van een gezin of huishouden. Hoe de gemeenten uit de regio Rotterdam Rijnmond dit samen willen bereiken, staat in deze regiovisie. De regiovisie is het resultaat van een samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, instanties, professionals en experts. De ambitie is dat alle inwoners in de regio Rotterdam Rijnmond een veilig thuis hebben. De raad wordt gevraagd de nieuwe regiovisie vast te stellen.

Beide agenda’s en bijbehorende stukken voor deze bijeenkomsten vindt u op deze pagina. Klik op datum dinsdag 2 april.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk dinsdag 2 april 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.