Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten op donderdag 15 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdagavond 15 juni vond de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard plaats. De raad heeft onder meer het voorstel over de jaarrekening 2022, de eerste begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vastgesteld. Ook heeft de raad het bestemmingsplan Schouteneinde 27 in Puttershoek vastgesteld en het Integraal Veiligheidsbeleid 2023 – 2026.

Raad stelt Parkeerverordening Hoeksche Waard 2023 vast

Door het vaststellen van de Parkeerverordening Hoeksche Waard 2023, kan het college voor de gebieden Havendam, Bootstraat en West-Voorstraat noord in Oud-Beijerland nu parkeervergunningen uitgeven. De verordening, in combinatie met de uitgifte van vergunningen, vormt de juridische basis voor parkeerhandhaving. In de verordening staan de voorwaarden voor deze parkeervergunningen.

Raad dient zienswijze in op ontwerp-Ambitiedocument ‘Wij zijn Zuid-Hollandse Delta’

Gemeente Hoeksche Waard vormt samen met de gemeenten Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Voorne aan Zee het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta. Het doel van deze samenwerking is om de regio en de gemeentes te versterken. In het ontwerp-Ambitiedocument staan de ambities en opgaven voor deze samenwerking van de komende jaren. De gemeenteraad is gevraagd naar zijn zienswijze op het ontwerp-Ambitiedocument en heeft dit kenbaar gemaakt door de zienswijze van het college geamendeerd vast te stellen.

In het amendement omschrijft de raad dat hij in het ambitiedocument graag meer aandacht wil voor het betrekken van de gemeenschap middels een communicatiestrategie en door een visie op inclusie en participatie te ontwikkelen. Ook wenst de raad meer inzicht in de verwachte kosten van de implementatie van deze ambities en mogelijk inzetbare subsidies om deze ambities waar te maken. In zijn zienswijze vraagt de raad ook aandacht voor onderzoek en innovatie op het gebied van onderwijs en arbeid. Zo wenst de raad dat het onderwijs en de arbeidsmarkt toegankelijk, bereikbaar en passend zijn voor iedereen in de regio, zowel fysiek als digitaal. Tot slot ziet de raad in het definitieve ambitiedocument graag terug dat de ambities en randvoorwaarden duidelijker en specifieker geformuleerd zijn, zodat betrokken partijen beter begrijpen hoe ze kunnen bijdragen aan de realisatie van de ambities.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via onze website.