Terug naar het overzicht

Wat heeft de raad besloten op dinsdag 7 februari

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 7 februari tijdens de besluitvormende vergadering heeft de gemeenteraad Hoeksche Waard onder meer besloten om het budget voor de startersleningen aan te vullen. Zo helpt de gemeente jonge mensen in Hoeksche Waard bij het kopen van hun eerste huis. Ook heeft de raad de verordening noodsteun vastgesteld. Met deze verordening kan de gemeente verenigingen en stichtingen financieel ondersteunen vanwege de gestegen energietarieven. Het aanvraagformulier is via de gemeentelijke website te verkrijgen.

Raad benoemt Elin Quaak tot nieuwe kinderburgemeester van de Hoeksche Waard

Aan het begin van de besluitvormende vergadering heeft de gemeenteraad Elin Quaak benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester van Hoeksche Waard. Elin vertegenwoordigt in 2023 de kinderen in Hoeksche Waard en volgt daarmee Chris Buitendijk op. Hij was in 2022 de eerste kinderburgemeester van de gemeente.

Nieuw burgerlid GroenLinks

Nina Hollemans is tijdens de vergadering door de raad benoemd als burgerlid voor de fractie GroenLinks. De voorzitter van de raad heeft haar de integriteitsbelofte afgenomen. Fracties in de gemeenteraad Hoeksche Waard mogen maximaal 3 burgerleden laten benoemen.

Raad vraagt om terugkerend overzicht van projecten Ontwikkelbeeld Numansdorp

De raad heeft het Ontwikkelbeeld Numansdorp vastgesteld. Met dit plan wil het college het verkeer op de wegen beter verdelen en de woningbouw verder ontwikkelen. Ook wil het college meer recreatie langs het water mogelijk maken; zo ook voldoende groen en wandelmogelijkheden. De raad heeft een motie aangenomen over dit onderwerp. Hiermee vraagt de raad aan het college om twee keer per jaar geïnformeerd te worden over grote, lopende projecten in Numansdorp. Dit kunnen onder andere woningbouwprojecten zijn, plannen om de verkeerswegen te wijzigen of nieuwe recreatieve voorzieningen. De raad wil namelijk op tijd de plannen kunnen beoordelen en wanneer nodig bijsturen.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via de website van de gemeenteraad.