Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten op 12 oktober

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdagavond 12 oktober vond de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard plaats. Tijdens de vergadering heeft de raad de Stichting Omroep Hoeksche Waard aangewezen als Lokale Publieke Media Instelling van 2024 tot en met 2028. Ook heeft de raad besloten om het Stimuleringsfonds voor Volkshuisvesting aan te vullen. Verder stelde de raad onder meer de startnotitie Transformatieagenda Wet maatschappelijke ondersteuning vast, de startnotitie SamenLeven, het bestemmingsplan Hallinxweg 4a Numansdorp en de keuzenotitie Grondstoffenbeleidsplan 2025 – 2030.

Raad stelt investeringskrediet beschikbaar voor Fort Buitensluis

Fort Buitensluis is een oud fort en daarom erfgoed. Samen met Stichting Fort Buitensluis werkt gemeente Hoeksche Waard aan het verder ontwikkelen van het fort en het naastgelegen gebied. De raad heeft gisteravond besloten om hiervoor het gereserveerde geld beschikbaar te stellen(investeringskrediet). Wel stelde de raad het voorstel geamendeerd vast. In het amendement roept de raad het college op om een deel van het gereserveerde geld te blokkeren, totdat bekend is of het fort een monumentale status zal krijgen en er een uitgewerkt businessplan ligt.

Raad neemt motie ‘onderhoud begraafplaatsen op orde’ aan

In het Begraafplaatsenbeleid staan de regels over en de locaties van begraafplaatsen beschreven en de wijze waarop begraafplaatsen onderhouden worden. Het beleid is door de raad in 2020 vastgesteld en na 2 jaar geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat bepaalde aanpassingen van de regels gewenst zijn. Zo hoeven nabestaanden bij het uitbreiden van een monument niet nogmaals een vergunning aan te vragen. Ook zijn de begraaftijden op zaterdag aangepast. Begraven op zaterdag is nu mogelijk tot 12.00 uur.

In het beleid is opgenomen dat de gemeente streeft naar kwaliteitsniveau A van alle begraafplaatsen middels onderhoud. Echter blijkt dat dit niveau niet altijd haalbaar is. Dit komt onder andere vanwege tegelverzakking, onkruidgroei en een gebrek aan personeel. Met de aangenomen motie roept de raad het college op om toch te blijven streven naar een goed onderhouden, veilige en waardige omgeving op plaatsen waar dierbaren rusten en worden herdacht door het kwaliteitsniveau A te blijven hanteren.  De wethouder zegde toe dat het college in kaart gaat brengen wat mogelijk is met regulier onderhoud. Ook zal onderzocht worden waar extra onderhoud nodig is en of hiervoor voldoende geld beschikbaar is.

Afscheid waarnemend burgemeester Aptroot

Aan het einde van de vergadering nam de raad afscheid van waarnemend burgemeester Charlie Aptroot. De waarnemend voorzitter van de raad bedankte hem namens de raad. “Burgemeester, hartelijk dank voor uw inzet in de afgelopen anderhalf jaar in de grootste gemeente van Zuid-Holland, onze mooie Hoeksche Waard”, aldus de waarnemend voorzitter.

Erik van Heijningen is per 13 oktober de nieuwe waarnemend burgemeester van Hoeksche Waard. Op dinsdagavond 24 oktober, tijdens een bijzondere raadsvergadering, zal de raad kennismaken met de nieuwe burgemeester.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via deze pagina.