Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten dinsdagavond 26 maart

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 26 maart kwam de gemeenteraad Hoeksche Waard bijeen voor de besluitvormende vergadering. De raad heeft onder meer het bestemmingsplan Dorpsstraat 1b Heinenoord en het Normenkader 2023 vastgesteld. Met dit normenkader controleert de accountant, in opdracht van de raad, de jaarrekening. Ook ging de raad akkoord met het starten van een onderzoek naar de mogelijkheden om het beheer van de wegen van Waterschap Hollandse Delta in Hoeksche Waard over te nemen. Verder besloot de raad om geld vrij te maken voor de bouw van een hellingbaan in het centrum van Oud-Beijerland, bij het overdekte winkelcentrum De Veilingpassage, en voor het starten van de pilot voor buitenschoolse opvang plus (BSO+).

De regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling behandelt de raad in de volgende vergadercyclus. Op donderdag 4 april vergadert de raad over de discussienota beleidsplan Armoede en Schulden.

Raad stelt proces en planning voor Toekomstvisie Hoeksche Waard 2040 vast

De raad wil graag een integrale toekomstvisie maken, samen met inwoners, verenigingen en ondernemers uit Hoeksche Waard. De raad wil weten hoe zij willen dat Hoeksche Waard eruitziet in 2040. Gisteren heeft de raad besloten hoe en wanneer dit gaat gebeuren (proces en planning). Zo zal de raad op een later moment vergaderen over het communicatie- en participatieplan. Daarin staat de wijze waarop mensen betrokken worden en wanneer zij kunnen meedenken over de visie. Ook zal de raad nog vergaderen over de onderwerpen waarover mensen mogen meedenken tijdens het participatieproces.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via deze link.