Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten dinsdagavond 18 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 18 juni vond de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard plaats. De raad heeft onder meer het Grondstoffenbeleidsplan 2025-2030 vastgesteld. In dit plan staat hoe de gemeente de komende jaren om zal gaan met het ophalen en verwerken van afval en grondstoffen. Verder stelde de raad verschillende financiële stukken van gemeenschappelijke regelingen, en de hierop ingediende zienswijzen, vast. Dat zijn partijen waarmee de gemeente regionaal samenwerkt, zoals de Dienst Gezondheid en Jeugd, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Raad besluit in juli over nieuw zwembad in Numansdorp

Voorafgaand aan de vergadering nam de voorzitter van de raad de petitie over het behoud van zwemwater in Numansdorp in ontvangst. De indieners en ondertekenaars vragen in deze petitie of het college het zwembad De Waterstee in Numansdorp voorlopig open wil houden. Verder willen zij dat er snel groen licht wordt gegeven voor de bouw van het nieuwe zwembad in Numansdorp. De raad heeft aangegeven in juli te besluiten over het voorstel voor het nieuwe zwembad.

Raad kiest voor openstelling winkels op zondag

De raad heeft gisteravond het voorstel over de adviesnota Rust en Activiteiten op Zondag geamendeerd vastgesteld. Hiermee heeft de raad gekozen voor het openstellen van winkels in Hoeksche Waard op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. Dit besluit komt overeen met het advies van het inwonersforum. Na de zomervakantie zal de raad een besluit nemen over de Winkeltijdenverordening waarin de nieuwe regels zullen staan over de winkeltijden. Voor evenementen wil de raad dat het college nieuwe regels opstelt in het evenementenbeleid.

Raad stelt uitgangspunten voor korte termijn verkeersmaatregelen Hoeksche Waard zuidwest vast

Het voorstel over uitgangspunten voor de aanpak van de verkeersmaatregelen in Hoeksche Waard zuidwest, heeft de raad geamendeerd vastgesteld. Zo wil de raad dat niet alleen de bereikbaarheid van Hoeksche Waard zuidwest op korte termijn wordt verbeterd, maar ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Om dit te bereiken, gaat het college samen met het waterschap, bewoners en ondernemers verschillende verkeersmaatregelen onderzoeken. Deze maatregelen zullen gebaseerd zijn op de door de raad vastgestelde uitgangspunten. Deze uitgangspunten gaan over het weren en omleiden van doorgaand vrachtverkeer, het anders inrichten van wegen zodat verkeersgebruikers langzamer zullen rijden en het scheiden van fiets- en gemotoriseerd verkeer. De wethouder zegde toe dat hij de raad zal informeren over deze nieuwe verkeersmaatregelen en de kosten ervan met een raadsinformatiebrief (RIB).

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via de pagina van de raadsvergadering. Klik op datum 18 juni 2024.