Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten dinsdagavond 12 december

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 12 december vond voor het jaar 2023 de laatste besluitvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard plaats. Tijdens deze vergadering heeft de raad onder meer verschillende bestemmingsplannen vastgesteld, namelijk Woningbouw Oud Piershilseweg Piershil, Langeweg 12 Oud-Beijerland en Schenkeldijk 63 Strijen. Bestemmingsplan ’s-Gravendeel West zal in het nieuwe jaar opnieuw geagendeerd worden in de raad, zodat het college een ander plan kan maken voor de verkeersontsluiting van deze nieuwe woonwijk. Ook heeft de raad de Algemene subsidieverordening Hoeksche Waard 2023, het participatiebeleid bij de Omgevingswet en de Belastingverordeningen 2024 ongewijzigd vastgesteld.

Voorafgaand aan de vergadering werden twee petities aan de raad aangeboden. Eén petitie ging over het afschaffen van de hondenbelasting. De raad heeft met het college afgesproken om in het nieuwe jaar hierover te spreken. De andere petitie ging over het behoud van de nachtbus in het jaar 2024. Daarvoor heeft de raad een amendement aangenomen bij de Slotrapportage 2023.

Raad herdenkt oud-raadslid de heer Otto Kwak

Aan het begin van de vergadering herdacht de raad voormalig raadslid de heer Otto Kwak. Namens de raad stond de voorzitter stil bij zijn jarenlange inzet in de lokale politiek en wenste hij de nabestaanden veel sterkte toe.

Raadslid Marga Sundermeijer ontvangt Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’

Raadslid en ook fractievoorzitter Marga Sundermeijer van de partij BurgerBelangen Hoeksche Waard ontving de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Erik van Heijningen, omdat zij 25 jaar aaneengesloten politiek actief is geweest in Hoeksche Waard. Mevrouw Sundermeijer nam vervolgens afscheid van de raad. Haar opvolgster, Pauline Rijsdijk, werd daarna benoemd als raadslid. Ook verwelkomde de raad nieuw burgerlid Dirk van der Helm van de partij Waardig Ouder Worden Hoeksche Waard.

Raad stelt Slotrapportage 2023 geamendeerd vast voor behoud nachtbus in 2024

Om de nachtbus in 2024 te behouden, heeft de raad de Slotrapportage 2023 geamendeerd vastgesteld. Met dit amendement maakt de raad geld beschikbaar om de nachtbus in 2024 te behouden. In de Slotrapportage toont het college de belangrijkste afwijkingen in de voortgang van het beleid en de financiën van de gemeente aan. De raad kan in deze rapportage bepaalde budgetten uit de begroting 2023 bijstellen of wijzigen of geld beschikbaar stellen voor een doel in het aankomende jaar.

Raad vraagt om informatie over kwaliteit water, bodem en lucht met motie Schone en gezonde Hoeksche Waard

Net als in andere gebieden van Nederland, is het milieu van Hoeksche Waard deels verontreinigd met stoffen die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. Deze stoffen noemt de overheid Zeer Zorgwekkende Stoffen, omdat ze een ernstig risico voor de gezondheid kunnen betekenen. Verschillende overheidsinstanties, zoals de omgevingsdienst, het waterschap en het RIVM houden de kwaliteit van de leefomgeving, en de Zeer Zorgwekkende Stoffen daarin, in de gaten. Dit gebeurt met een regionaal projectteam. Met de motie die de raad gisteravond heeft aangenomen, roept de raad het college op om samen met het projectteam afspraken te maken over het bundelen en beschikbaar stellen van actuele en betrouwbare informatie over de kwaliteit van het water, de bodem en de lucht in Hoeksche Waard voor inwoners en de gemeenteraad.

Raad vraagt aandacht voor oliebollenverkoop op zondag 31 december

Onder het genot van een oliebol, werd aandacht gevraagd voor de mogelijkheden tot oliebollenverkoop op zondag 31 december. Inwoners en winkeliers kunnen een standplaatsvergunning aanvragen (uiterlijk voor maandag 18 december) bij de gemeente voor de verkoop van seizoensgebonden producten vanuit een kraam, zoals oliebollen en andere oudejaarsversnaperingen

Wilt u de vergadering terugkijken

Dat kan via onze website. Klik op datum 12 december 2023.