Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten dinsdag 12 september

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 12 september tijdens de besluitvormende vergadering heeft de gemeenteraad Hoeksche Waard onder meer het bestemmingsplan Gorzenweg 1 (Witte Boerderij) in Heinenoord vastgesteld en het Treasurystatuut 2023. Verder heeft de raad kennisgenomen van de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW en hierop geen zienswijze ingediend. Ook heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het realiseren van 40 tijdelijke woningen voor 15 jaar in Numansdorp. De Algemene Plaatselijke Verordening 2023 en het voorstel voor een ‘sportplein’ bij basisschool IKC De Wereld op Noord zullen op een later moment terugkomen op de agenda van de raad.

Raad wil mensen met een auditieve beperking helpen bij het vinden en behouden van werk

Gemeente Hoeksche Waard helpt mensen die graag willen werken en daarbij ondersteuning nodig hebben. Hoe de gemeente dit kan doen, staat in de Participatieverordening. De raad heeft deze verordening geamendeerd vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat werkgevers en werknemers ondersteund kunnen worden wanneer mensen slechthorendheid of doofheid ervaren. De raad heeft dit amendement unaniem aangenomen.

Raad wil verduurzaming woningen in Hoeksche Waard stimuleren met motie over zonnepanelen.

Een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit en is dus een duurzaam middel om energie op te wekken. Zonnepanelen staan meestal op de grond of op het dak van een gebouw. De raad wil graag dat verschillende manieren mogelijk zijn om een zonnepaneel te plaatsen, zoals op zijgevels van woningen. De wethouder gaf aan dat dit al mogelijk is. Met deze aangenomen motie wil de raad het verduurzamen van woningen en gebouwen stimuleren. 

2 nieuwe raadsleden en 3 burgerleden in de raad

Tijdens de vergadering heeft de raad afscheid genomen van de raadsleden Rianne Koole van de fractie VoorWaards Hoeksche Waard en Odila Sibrijns van de VVD en van burgerlid Jan van Westen van de ChristenUnie. Namens de raad bedankte de voorzitter hen voor hun inzet. De raad verwelkomde daarna twee nieuwe raadsleden: Marijke Boorsma als vervanger van Odila Sibrijns en Rob Claassens die het stokje overneemt van Rianne Koole. Ook benoemde de raad drie nieuwe burgerleden: Henk van der Drift van de D66-fractie, Gerrit-Jan van Asperen van de ChristenUnie en Maurice Roubos van de VVD.

Integraal Accommodatieplan stelt raad geamendeerd vast

In een accommodatieplan staan de gebouwen die de gemeente in bezit heeft en hoe deze gebouwen gebruikt worden. De raad heeft gisteren het Integraal Accommodatieplan voor Goudswaard en ’s-Gravendeel geamendeerd vastgesteld. In dit amendement roept de raad het college op om bij het opstellen van het accommodatieplan voor de dorpen Goudswaard en ’s-Gravendeel ook Schenkeldijk en Mookhoek te betrekken. Verder wenst de raad dat het college voor beide dorpen ten minste 2 scenario’s uitwerkt, voorzien van een advies en globale kostenraming. Ook vraagt de raad om een planning van de accommodatieplannen voor de overige dorpen in Hoeksche Waard.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via deze link. Klik op datum 12 september 2023.