Terug naar het overzicht

De raad besluit dinsdagavond 26 maart

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad Hoeksche Waard over het realiseren van een hellingbaan in het centrum van Oud-Beijerland? En over het Normenkader 2023? Dit en meer staat dinsdagavond 26 maart op de agenda van de raad tijdens de besluitvormende vergadering. Kijkt u mee?

Buitenschoolse Opvang Plus (BSO+)

BSO+ is een vorm van buitenschoolse opvang die zich bevindt tussen het reguliere aanbod BSO en jeugdhulp. Het is bedoeld voor kinderen met een specifieke zorg- of begeleidingsbehoefte. Om te kunnen starten met een driejarige pilot van BSO+ in Hoeksche Waard, per 1 augustus 2024, vragen Gimeva en Kibeo een financiële bijdrage aan de gemeente. Het college stelt de raad voor om het benodigde geld te halen uit de reserve van het sociaal domein. Wat besluit de raad over dit voorstel?

Startnotitie Toekomstvisie Hoeksche Waard 2040

In de raadsvergadering van 6 juli 2023 heeft de raad unaniem een motie aangenomen met hierin het verzoek aan het college om een procesvoorstel op te stellen voor het realiseren van een integrale toekomstvisie. Het doel is om in deze visie een beeld te schetsen van hoe gemeente Hoeksche Waard eruit kan zien in de toekomst. De visie dient als basis om richting te geven aan gewenste ontwikkelingen en om verdere beleidskeuzes te maken.

In deze startnotitie stelt het college aan de raad een plan van aanpak en planning voor om te komen tot deze toekomstvisie. Het betrekken van inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld om mee te denken maakt een belangrijk onderdeel uit van het proces. Wat besluit de raad over deze startnotitie?

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de besluitvormende vergadering van de raad op dinsdag 26 maart vanaf de publieke tribune. De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6. U kunt de vergadering ook live online volgen via de live pagina.

Wat staat nog meer op de agenda?

De complete agenda en stukken voor deze vergadering vindt u op deze pagina. Klik op datum 26 maart 2024.