Terug naar het overzicht

De groene draad: samen naar biodiversiteitsherstel in de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdagochtend 24 februari kwamen vertegenwoordigers van Hoeksche Waardse organisaties op uitnodiging van de gemeente bijeen om te praten over biodiversiteit. Deelnemers bespraken hun dromen voor de biodiversiteit in de Hoeksche Waard en keken of en hoe ze elkaar kunnen helpen die dromen te realiseren. Sprekers Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Berend Potjer, gedeputeerde Natuur van provincie Zuid Holland benadrukten in hun presentatie dat samenwerking heel belangrijk is voor het bereiken van meer en een sterkere biodiversiteit. “We hebben elkaar nodig.”

Het gaat erg slecht met de biodiversiteit. Steeds meer soorten planten en dieren hebben het moeilijk of staan zelfs op het punt te verdwijnen. Vertegenwoordigers van natuurorganisaties, agrariërs en andere organisaties die zich in de Hoeksche Waard met biodiversiteit bezighouden, verzamelden zich op donderdagochtend in het Nationaal Landschapscentrum in Numansdorp. Wethouder Harry van Waveren opende de bijeenkomst, en vertelde hoe eilandbewoners altijd bewust zijn van de uitdagingen die zij samen het hoofd moeten bieden. “We weten, achter die dijk, dat we zeer afhankelijk zijn van elkaar. De belangen mogen dan soms op het oog wat uiteen liggen. Er is veel dat ons verbindt. Er is een duidelijke groene draad te ontdekken in onze dromen voor de biodiversiteit in de Hoeksche Waard en de doelstellingen die allen daaraan koppelen. We willen niet alleen kleine plukjes natuur met elkaar verbinden, zodat soorten weer kans krijgen zich te verplaatsen. Maar ook inwoners en organisaties mogen door groene draadjes met elkaar verbonden worden.”

Natuurinclusief

Professor Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteit, vertelde in een inspirerende lezing over het belang van samenwerking in complexe vraagstukken als deze. Zij liet ook zien dat het inkomen van de agrarische sector de laatste decennia erg onder druk is komen te staan. Zij pleitte voor natuurinclusieve landbouw, gebaseerd op een ander economisch systeem; waarin biodiversiteit aan de basis staat en agrariërs een realistische prijs krijgen voor hun producten. Gebiedsgerichte samenwerking is bij het herstel van biodiversiteit van cruciaal belang. Methodes die voor het Limburgse Landschap werken, werken niet voor de Zuid-Hollandse Delta. Daarom is het ook zo essentieel dat er samenhang komt in, voor dit onderwerp belangrijke, wet- en regelgeving. Veel wetten helpen de natuur helemaal niet. Berend Potjer, gedeputeerde Natuur van de provincie Zuid-Holland, maakte snel duidelijk dat biodiversiteitsherstel geen overbodige luxe is. “Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zetten sluimerende conflicten op scherp. Voor het behoud van voedselzekerheid en een veiligere wereld, is biodiversiteitsherstel cruciaal”. De provincie Zuid-Holland werkt er steeds meer naartoe dat het versterken van de soortenrijkdom aan de basis staat van beleidsbeslissingen en vergunningstrajecten.

Elkaars dromen versterken

De behoefte aan het versterken van onderlinge groene draadjes was duidelijk in de deelsessies te merken. Daar bleek dat veel organisaties elkaar graag willen en ook kunnen ondersteunen bij het bereiken van de groene dromen. Zo vonden HW Zoemt, Natuurmonumenten en insectenexperts van EIS elkaar in de droom een ‘Zandhommel Zuidas’ te creëren langs de zuidgrens van het eiland. Gert Huijzers, betrokken bij HW Zoemt: “De zandhommel is een bijzondere hommel, die in Nederland inmiddels bijna alleen nog in de Hoeksche Waard voorkomt. Om deze en andere soorten bijen en hommels te kunnen helpen, hebben wij natuurlijke verbindingen nodig.” Verbindingen, tussen organisaties maar ook in het landschap, vormden een belangrijke groene draad deze ochtend. Zo werkt Coöperatief Collectief Hoeksche Waard, waarin natuurbewuste agrariërs samenwerken, aan een groenblauw netwerk van akkernatuur. Zij ondersteunt agrariërs onder meer bij het inzaaien van de voor de Hoeksche Waard zo kenmerkende bloemrijke akkerranden.

Wethouder Paul Boogaard kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst: “Het is goed om te zien hoeveel energie en gedrevenheid er bij alle betrokken organisaties aanwezig is om dit gezamenlijke doel, versterking van de biodiversiteit in de Hoeksche Waard, te laten slagen. Er zijn ontzettend mooie ideeën en plannen gepresenteerd en het netwerk is meer dan bereid om elkaar te helpen bij het realiseren van de plannen. Zo’n groene draad blijkt dan ineens een groen vangnet te kunnen worden!”