Terug naar het overzicht

Conferentie Schone Maasdelta: samen zwerfafval aanpakken

Dit nieuwsbericht is verlopen.

“Alleen door samen te werken kunnen we het probleem van zwerfafval echt aanpakken,” luidde het op donderdag 10 februari tijdens de conferentie Schone Maasdelta. Bestuurders en andere betrokkenen uit het hele gebied van Biesbosch tot Haringvliet spraken elkaar online over dit hardnekkige probleem. Uit onderzoek blijkt dat het zwerfafval in de rivieren vooral uit plastic bestaat en van verschillende bronnen komt. Door structureel de oorzaken aan te pakken kan de ambitie van een plasticvrije Maasdelta in 2030 worden gerealiseerd. De aanwezigen zetten zich hier de komende jaren vol voor in en gaan door met de gezamenlijke aanpak. 

Schone Maasdelta

Zwerfafval dat met de Maas meestroomt, hoopt zich op in de Biesbosch en het Haringvliet. Recreanten en economische activiteiten in het gebied zorgen voor extra zwerfafval. Als er niets aan wordt gedaan, worden de gevolgen voor de natuur steeds ingrijpender en stijgen de overlast en de kosten voor de aanpak. Bovendien maakt het de Maasdelta onaantrekkelijk voor toerisme en dagrecreatie. Overheden, ondernemers, natuurorganisaties en betrokken inwoners slaan daarom de handen ineen om de problematiek van het zwerfafval in het gebied structureel aan te pakken.

Op donderdag 10 februari bespraken zij op de online conferentie een gezamenlijke aanpak. Iedereen was het erover eens dat de Maasdelta vrij van zwerfafval moet zijn. De ambitie werd uitgesproken om dit in 2030 gerealiseerd te hebben. Wethouder Paul Boogaard van gemeente Hoeksche Waard en gastheer van de bijeenkomst: “Als gemeente Hoeksche Waard hebben we het doel om in 2030 vrij van zwerfafval te zijn. Door onze ligging midden in de Maasdelta werken we hiervoor samen met omliggende gebieden. Het enthousiasme om dit samen bij de bron aan te pakken, motiveert extra om onze ambities om te zetten in klinkende resultaten!”

Bronnen

Uit 2 jaar onderzoek van zwerfafval door circa 100 vrijwilligers blijkt dat de meest gevonden voorwerpen langs de rivieren niet goed te omschrijven stukjes plastic zijn. De plasticsoep begint al in de rivieren. Herkenbare voorwerpen die daarin belanden zijn: flesjes, blikjes, voedselverpakkingen, piepschuim, grote stukken plasticfolies, plastic korrels, wattenstaafjes, sanitaire doekjes, resten van netten en vispluis. Deze zijn goed te linken aan de belangrijkste oorzaken: recreatie, bouw, industrie, riooloverstorten en visserij. Tijdens de conferentie bespraken de deelnemers welke maatregelen er kunnen worden genomen om het ontstaan van zwerfafval vanuit deze bronnen te voorkomen.  

Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant Hagar Roijackers “Een goede waterkwaliteit is van belang voor de gezondheid van mens, plant en dier. Onderzoek en opruimacties zijn heel belangrijk, maar ik zie graag meer focus op preventie, het voorkomen van het probleem. Daarom hebben wij kort geleden onze steun toegezegd aan de pilot Zwerfafval Biesbosch. Nog meer samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en inwoners op dit vlak is heel belangrijk. Deze conferentie is een mooie stap in de goede richting. Verder stroomopwaarts wordt ook op deze manier samengewerkt, en we willen daar niet bij achterblijven.”

Plan van aanpak

Ook kwamen enkele vrijwilligers aan het woord, die veel zwerfafval opruimen in het gebied. Zij lieten zien hoe hardnekkig het probleem is en welke enorme inzet er al is om bermen, dijken, oevers en natuur schoon te houden. Hun oproep om met maatregelen te komen om zwerfafval te voorkomen was niet aan dovemansoren gericht. De aanwezige partners gaan zich hiervoor inzetten. Acties en ideeën worden gebundeld in een gezamenlijk plan van aanpak dat de komende maanden wordt uitgewerkt. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van bewustwordingscampagnes en het aanscherpen van beleid waarbij vergunningen pas worden afgegeven als die gekoppeld zijn aan het actief tegengaan van zwerfafval. 

In het project Schone Maasdelta werken vele organisaties samen om het probleem van zwerfafval en plasticsoep in het gebied van Biesbosch tot en met Haringvliet structureel aan te pakken. Partners in Schone Maasdelta zijn Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Hellevoetsluis en Westvoorne, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en IVN Natuureducatie en de waterschappen Rivierenland en Brabantse Delta.