Terug naar het overzicht

Conclusie onderzoek: wethouder Van Leenen niet schuldig aan integriteitsschending

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Een onafhankelijk onderzoeker concludeert dat wethouder Van Leenen zich niet schuldig heeft gemaakt aan een integriteitsschending. Daarnaast wordt geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van enige andere ongewenste omgangsvorm zoals seksuele intimidatie, discriminatie of pesten. In oktober 2021 werd een melding over een schending van integriteit gedaan. De melding ging over tekstberichten. Hoewel de melding is ingetrokken, besloot de burgemeester een onderzoek in te laten stellen door een onafhankelijk onderzoeker. Het onderzoek is met deze conclusie afgerond.  

Burgemeester Aptroot is blij dat er een duidelijke conclusie ligt. “Er is vastgesteld dat er geen sprake is van een schending van de integriteit. Dit is een gevoelige kwestie en het heeft voor de betrokkenen lang geduurd voordat er duidelijkheid was. Dat is vervelend. Wat mij betreft is deze kwestie nu afgehandeld. Ik hoop dat de betrokkenen deze moeilijke periode nu achter zich kunnen laten.” 

Veilige cultuur van groot belang

Binnen de gemeente is het van het grootste belang dat raadsleden, collegeleden en ambtenaren kunnen werken in een veilige cultuur. Het is belangrijk dat iedereen de ruimte voelt om te melden. Op het moment dat er een melding wordt gedaan bij de burgemeester omtrent een integriteitsschending en het betreft een politieke ambtsdrager, dan wordt het protocol ‘vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Hoeksche Waard’ gevolgd, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit protocol is erop gericht om de veiligheid van elke politieke ambtsdrager te waarborgen.