Terug naar het overzicht

Compensatie voor inwoners die een geldlening hebben gekregen voor stofferingskosten van hun woning

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Inwoners van gemeente Hoeksche Waard die in de afgelopen jaren een lening hebben gekregen voor stofferingskosten, hebben die ten onrechte terug moeten betalen. De gemeente gaat deze inwoners compenseren.

Inwoners met een lager inkomen kunnen voor stofferingskosten aanspraak maken op bijzondere bijstand. Zij kregen van de gemeente een geldlening om behang, verf, gordijnen, vloerbedekking te kopen om hun woning te stofferen. Deze geldlening moest tot 1 januari 2022 wel worden terugbetaald. 

Dat had de gemeente Hoeksche Waard niet mogen doen. De Centrale Raad van Beroep heeft namelijk  in 2004 en 2015 uitspraken gedaan dat een geldlening voor stofferingskosten niet is toegestaan. Nadat de gemeente hier achter kwam, is besloten dit te corrigeren. 

Periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2021

Inwoners die in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2021 een geldlening voor stofferingskosten hebben gekregen hoeven niets te doen. Zij ontvangen binnen 2 weken een persoonlijk bericht van de gemeente met informatie over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden en wie de contactpersoon is. Het bedrag wat de inwoners ten onrechte hebben afgelost op de lening wordt aan hen terugbetaald.

Periode 1 januari 2004 tot en met 31 december 2012

De inwoners die in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2014 een geldlening voor stofferingskosten hebben gekregen, vaak in de vorm van inrichtings- en stofferingskosten, kunnen wij helaas geen persoonlijk bericht sturen. Wij hebben van deze inwoners geen gegevens meer omdat de (gesloten) dossiers vernietigd zijn. De vernietigingstermijn voor dergelijke dossiers is vanwege privacyregelgeving vastgesteld op 7 jaar. Dat betekent dat 7 jaar nadat een dossier gesloten is de stukken volgens de wet vernietigd moeten worden. Toch wil de gemeente ook deze inwoners compenseren, daarom vragen wij u om zich te melden.

Ontving u geld voor stofferingskosten tussen 2004 en 2014?

Als u kunt aantonen dat u in deze periode een geldlening voor stofferingskosten heeft ontvangen, door bijvoorbeeld de beschikking van deze geldlening of een bankafschrift waarop de geldlening is gestort, meld u dan bij de gemeente. U krijgt dan een standaardbedrag aan compensatie uitbetaald van € 190,-. Dit bedrag is vastgesteld op een gemiddelde omdat het niet meer is na te gaan voor welk bedrag u bent benadeeld. Denkt u voor compensatie in aanmerking te komen? Neem dan contact op via e-mail stofferingskosten@gemeentehw.nl.