Terug naar het overzicht

College biedt gemeenteraad (concept)begroting 2023-2026 aan

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard biedt de gemeenteraad de (concept)begroting 2023-2026 aan. Met deze begroting laat de gemeente zien financieel gezond te zijn en biedt het college een solide basis voor de komende periode.

Beleidsneutrale begroting

De begroting is beleidsneutraal. Dit houdt in dat er geen nieuwe beleidsvoornemens zijn opgenomen. De nieuwe wensen en ontwikkelingen worden namelijk meegenomen in de uitwerking van het collegeprogramma. Hiervoor vindt de integrale afweging plaats over het nieuwe beleid uit het Hoofdlijnenakkoord en over het al dan niet voortzetten van het incidentele beleid uit 2022. Het collegeprogramma wordt tijdens de raadscyclus van december behandeld en via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023.

Sluitende begroting

De begroting is sluitend voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Het jaar 2026 is nog niet sluitend, met name door de terugvallende rijksmiddelen.

Geen verhoging OZB, wel inflatiecorrectie

Het college stelt voor om de gemeentelijke lasten (OZB) niet te verhogen. Wel wordt de inflatiecorrectie (4,9% toegepast).

Behandeling in de gemeenteraad

Op 10 november  behandelt de gemeenteraad de (concept)begroting tijdens de oordeels- en besluitvormende vergadering. De raadsvergadering is ook digitaal live te volgen via de pagina van de raad op onze website.