Terug naar het overzicht

Burger- en ondernemerspeiling in te zien

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard wil het beleid en de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners en ondernemers. Daarnaast is het belangrijk om ons als gemeente te kunnen vergelijken op bepaalde thema’s met andere gemeenten.

Zodoende krijgt gemeente Hoeksche Waard een beter beeld wat er leeft binnen de gemeenschap en hoe de dienstverlening verder verbeterd kan worden. Eind 2022 zijn daarom een burgerpeiling en ondernemerspeiling uitgevoerd voor Waarstaatjegemeente.nl, een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De burgerpeiling vond voor het eerst plaats. De ondernemerspeiling voor de tweede keer.

Wit u de burgerpeiling inzien? Dat kan via deze link. Of lees het complete rapport hier.

Bekijk de belangrijkste bevindingen in de factsheet Burgerpeiling.

Wit u de ondernemerspeiling inzien? Dat kan via Ondernemerspeiling gemeente Hoeksche Waard 2022 (hetpon-telos.nl).