Terug naar het overzicht

De raad luistert dinsdag 4 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad Hoeksche Waard? Bijvoorbeeld over het actualisatieplan voor een nieuw zwembad in Numansdorp? Of over de vervolgaanpak voor het verbeteren van de ontsluiting Hoeksche Waard zuidwest? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de raad op dinsdagavond 4 juni. De bijeenkomsten fysieke leefomgeving en sociale leefomgeving zijn samengevoegd, maar op 11 juni zullen er weer 2 parallelle oordeelsvormende vergaderingen plaatsvinden.  

Welkom!

De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, aan de W. van Vlietstraat 6, en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomst te volgen vanaf de publieke tribune. De bijeenkomst is ook live online te volgen via de live pagina op de website.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Actualisatieplan zwembad Numansdorp

In maart 2022 heeft de raad het plan voor een nieuw zwembad aan de Meestooflaan in Numansdorp vastgesteld. Echter kan het plan niet gerealiseerd worden binnen het huidige budget, vanwege de prijs- en rentestijgingen van de afgelopen 2 jaar. In het voorstel dat voorligt, wordt de raad gevraagd om extra geld op te nemen in de Perspectiefnota 2025 voor het zwembad. Met de perspectiefnota bepaalt de raad de koers van onze gemeente voor de komende jaren. Ook is de nota het inhoudelijke en financiële kader voor het uitwerken van de begroting. De raad zal de perspectiefnota op donderdag 11 juli behandelen. De inhoudelijke bespreking van het plan voor het nieuwe zwembad volgt bij de behandeling van de Omgevingsvergunningaanvraag. De agenda en bijbehorende stukken voor deze bijeenkomst vindt u op de pagina over de raadsvergadering. Klik op datum dinsdag 4 juni 2024.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk dinsdag 4 juni 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.