Terug naar het overzicht

Arnold van Nieuwaal overhandigt eerste exemplaar van zijn boek aan wethouder Paul Boogaard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdag 14 december nam wethouder Paul Boogaard het boek ‘De ecologie en biodiversiteit in relatie tot de Ruimtelijke Kwaliteit in de Hoeksche Waard, een (bestuurlijke) route van meer dan vijf decennia’ van Arnold van Nieuwaal in ontvangst. Het boek is een levenstraject van zo’n 70 jaar van de auteur, die geboren en getogen is in de Hoeksche Waard. In het boek zijn wetenswaardigheden te vinden over het eiland: van de agrarische sector en het open landschap tot aan meerdere regionale samenwerkingen. Met zijn boek wil Arnold van Nieuwaal benadrukken dat de Hoeksche Waard een mooie plek moet blijven. Het boek draagt hij op aan de Hoeksche Waardse jeugd en is dan ook een mooi naslagwerk voor volgende generaties.

Arnold van Nieuwaal (1942) heeft met veel passie meer dan 5 jaar aan dit naslagwerk gewerkt. De inspiratie voor het schrijven van dit boek komt voort uit het volgen van de ontwikkelingen in de Hoeksche Waard én wereldwijd. Het boek telt maar liefst 52 hoofdstukken en 401 pagina’s met hieraan toegevoegd ruim 50 bijlagen aan historische en originele bewijsstukken.

Overhandiging

Arnold van Nieuwaal: “Ik wilde het eerste exemplaar van mijn boek graag aan wethouder en eerste locoburgemeester Paul Boogaard overhandigen. Hij is een geboren en getogen Hoeksche Waarder en heeft als wethouder al veel voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard betekend.”

Wethouder Paul Boogaard: “Het boek van Arnold van Nieuwaal biedt een waardevolle inkijk in de geschiedenis en toekomst van ons prachtige gebied. Het benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om de unieke leefomgeving van de Hoeksche Waard te behouden. Dat ondersteun ik uiteraard graag.”

Vanaf medio januari 2024 is het boek in te zien bij diverse culturele en maatschappelijke instellingen, bezoekerscentra en locaties van Bibliotheek Hoeksche Waard. Ook is het boek vanaf dat moment te koop bij een aantal boekhandels op het eiland.