Terug naar het overzicht

Al ruim 7.300 deelnemers onderzoek rust en activiteiten op zondag

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vorige week ging het onderzoek ‘rust en activiteiten op zondag’ van start in de Hoeksche Waard. De eerste cijfers laten zien dat veel inwoners hun mening willen delen over dit onderwerp. Het onderzoek is al ruim 7.300 keer ingevuld. Dit is ongeveer 10% van alle inwoners in de Hoeksche Waard van 16 jaar en ouder.

De onderzoekers geven aan dat ze veel diversiteit zien in de deelname. Alle dorpen en leeftijdsgroepen doen mee. Alleen de jongste doelgroep van 16 tot 29 jaar loopt nog iets achter. Van de 10.000 huishoudens die een brief kregen, deed ruim een derde mee aan het onderzoek. Huishoudens die de brief wel gekregen hebben, maar nog niet hebben deelgenomen, kunnen nog altijd met de persoonlijke code meedoen aan het onderzoek. De open raadpleging werd tot nu toe bijna 4.000 keer ingevuld. Wethouder Harry van Waveren: “Ik wil benadrukken dat het niet gaat om de meeste stemmen. Dit onderzoek is zo ingericht dat we te weten komen wat onze inwoners belangrijk vinden als het gaat om de zondag. Welke waarde hecht men aan rust of juist activiteiten en wat zit daar achter? Dat nu al zoveel mensen de moeite hebben genomen aan dit onderzoek deel te nemen, geeft aan dat het onderwerp leeft in de samenleving.”

Meedoen

Het onderzoek staat nog altijd open. Inwoners die ook hun mening willen geven kunnen tot 10 juli 2023 meedoen via deze pagina. Het doel van het onderzoek is het bieden van duidelijkheid. Van Waveren: “Op dit moment kan het best verwarrend zijn. Wat mag een ondernemer of organiserende partij zelf bepalen? Wat bepaalt de gemeente? En soms verschilt dat ook nog per dorp. Die duidelijkheid is voor inwoners belangrijk, maar zeker ook voor ondernemers. Zij kunnen dan keuzes maken voor de lange termijn.”

De gemeente heeft gekozen voor een aanpak die de inzichten uit het publieksonderzoek combineert met verdiepende gesprekken op kleine schaal. Daarom is er naast het onderzoek ook een inwonersforum samengesteld. Deze bestaat uit twintig inwoners van alle leeftijden en uit alle dorpen. De gemeente heeft aan hen gevraagd om de resultaten van het publieksonderzoek straks te bespreken en een advies voor de gemeenteraad te schrijven.