Terug naar het overzicht

Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard is op zoek naar 3 enthousiaste leden, om de raad weer compleet te maken.

Het zou heel goed uitkomen wanneer jouw interesse vooral ligt op het gebied van Wmo of Jeugd & Gezin. En wanneer je kennis en ervaring op die gebieden hebt is dat ook mooi. Maar brede interesse en frisse inzichten zijn misschien zeker zo belangrijk.

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard adviseert het college van B&W en bestaat uit 12 leden. De leden werken in werkgroepen die hun aandacht verdelen over de portefeuilles Werk & Inkomen, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ), Jeugd & Gezin en Mobiliteit (doelgroepenvervoer). De leden van de raad richten zich specifiek op 1 of meer van deze aandachtsgebieden maar beslissen mee over alle adviezen.

Meer informatie

Kijk voor een meer gedetailleerde profielschets op de website van de Adviesraad. Mail voor vragen naar naar secretariaat@asdhw.nl. Heeft u interesse? Stuur dan een bericht voor zaterdag 5 februari naar secretariaat@asdhw.nl.