Terug naar het overzicht

40 zienswijzen ontvangen op Notitie Reikwijdte en Detailniveau Randweg Klaaswaal

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In de periode van zaterdag 17 oktober tot en met vrijdag 27 november lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Randweg Klaaswaal ter inzage. Wij ontvingen 40 zienswijzen op de notitie. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontving hiervan een bevestiging.

Wij gaan nu aan de slag met het opstellen van een zogenaamde nota van beantwoording. In de nota van beantwoording geven we weer waar alle zienswijzen over gaan. Ook staat in de nota wat wij wel en niet van die reacties overnemen. Wanneer de nota van beantwoording klaar is, is nog niet te zeggen. We verwachten de nota van beantwoording in januari klaar te hebben. Deze publiceren wij op onze site.

Wij willen de kern van Klaaswaal ontlasten van doorgaand verkeer

Het wordt het steeds drukker op de wegen en de voertuigen worden groter. Dit alles zorgt ervoor dat de leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op deze wegen al langere tijd onder druk staan. Als verkeer straks niet meer door de kern van Klaaswaal gaat, maar maakt gebruik van de nieuwe randweg, wordt het een stuk veiliger voor bijvoorbeeld fietsers.

Wij stellen een ruimtelijk plan en milieueffectrapportage op

Deze zijn nodig om de aanleg van de randweg in Klaaswaal mogelijk te maken. De milieueffectrapportage (MER) brengt de milieugevolgen van de randweg in beeld en zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegenomen bij de voorbereiding en besluitvorming over de randweg. De MER vormt zo een basis voor het opstellen van het ruimtelijke plan.

Om een MER te kunnen maken, stelden wij een NRD op. In de NRD informeren wij u over de aanleg van de randweg in Klaaswaal, de MER, welke tracés wij onderzoeken, welke milieuthema’s wij in het kader van de MER gaan onderzoeken en tot welk detailniveau wij de onderzoeken uitvoeren.

Advies Commissie MER

Wij vroegen een onafhankelijk advies over de NRD aan de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. Dit advies is vanaf maandag 21 december openbaar en te vinden op de website Commissie MER. U kunt het advies vinden onder het kopje adviezen. Kijk voor meer informatie op de pagina Randweg Klaaswaal.