Terug naar het overzicht

2 extra alternatieven voor de randweg Klaaswaal

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Als gevolg van de zienswijzen op de Notittie Reikwijdte en Detailniveau en het advies van de Commissie m.e.r. onderzochten wij alle mogelijke opties voor het tracé voor de randweg nog een keer. 

We onderzochten welke opties echt kansrijk zijn. Welke alternatieven en varianten van een randweg zorgen er straks voor dat het echt minder druk is op de Molendijk en Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde? Want dat is uiteindelijk ons hoofddoel; minder doorgaand verkeer door het dorp Klaaswaal zodat de wegen rustiger en veiliger zijn, terwijl ook het regionaal verkeer veilig en vlot zijn weg kan vervolgen.

Uit het onderzoek blijkt dat 2 alternatieven voldoende bijdragen aan ons hoofddoel. Dit zijn:

  1. Oostelijke randweg met een aansluiting naar de Rijksstraatweg ter hoogte van de Lange Biesakkersweg;
  2. Westelijke randweg zoveel mogelijk langs A29; hiervan zijn nu twee schetsvarianten in beeld.

In totaal 6 alternatieven 

De komende tijd onderzoeken we in totaal 6 alternatieven in het MER.

Alternatieven aan de oostkant:

  • Alternatief 1; deze ligt het dichtst tegen Klaaswaal aan en gaat langs het bedrijventerrein van Numansdorp;
  • Alternatief 2; deze ligt meer oostelijk van het dorp, langs de Botweg en de 4e Moerweg en gaat langs het bedrijventerrein van Numansdorp;
  • Alternatief 3; deze ligt in het noorden langs de Klaaswaalse Vliet en sluit meer oostelijk aan op de Energieweg in Numansdorp dan variant 1 en 2;
  • Alternatief 4; vergelijkbaar met alternatief 3 maar heeft een aansluiting op de Rijksstraatweg.

Alternatieven aan de westkant:

  • Alternatief 6, variant A; deze ligt dicht tegen de rijksweg aan en gaat 1 keer over het tracé met kabels en leidingen. De randweg sluit aan op de N487 in Numansdorp bij de huidige rotonde of via de Volgerlandseweg;
  • Alternatief 6, variant B; deze ligt langs het tracé met kabels en leidingen. De randweg sluit aan op de N487 in Numansdorp bij de huidige rotonde of via de Volgerlandseweg.
Alternatieven 1, 2 en 3 waren al bekend. Alternatieven 4, 6A en 6B zijn nieuw. 

Digitale informatiebijeenkomst 

Op donderdagavond 27 mei 2021 organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Klaaswaal, Numansdorp en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u hoe wij zijn gekomen tot de 2 extra alternatieven en wat het vervolgproces is. Er is ook gelegenheid voor het stellen van vragen. De input die we tijdens deze avond ophalen nemen we mee in het onderzoek en ontwerp. 

Voor deze bijeenkomst kunt u zich tot en met 26 mei aanmelden via het digitale formulier op onze website. Uiterlijk op donderdag 27 mei ontvangt u van ons per e-mail de link naar de digitale bijeenkomst. 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met de gemeentelijke projectleider voor de randweg, René den Drijver. U kunt hem telefonisch bereiken via 14 0186 (algemeen) of 088 – 647 14 34 (direct) of via e-mail rene.dendrijver@gemeentehw.nl.

Kijk voor meer informatie over het project op deze pagina op onze website.

Wilt u de nieuwsbrief over het project ontvangen?

Stuur dan een e-mail naar randwegklaaswaal@gemeentehw.nl. Heeft u geen internet? Meld u zich dan telefonisch aan via 088 – 647 25 34. U krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.