Terug naar het overzicht

120 nieuwe woningen in Klaaswaal-Zuid

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op woensdag 9 maart tekenden wethouder Harry van Waveren en Ontwikkelcombinatie Novaform – Hooghwerff (Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V. en Gebr. Hooghwerff B.V.) de anterieure overeenkomst voor de bouw van 120 woningen in Klaaswaal-Zuid.  

Samen in actie voor (woningbouw)ontwikkeling in Klaaswaal 

De inwonerswerkgroep Wonen en Voorzieningen is 1 van de 4 inwonerswerkgroepen die gevormd zijn tijdens de bijeenkomst ‘Klaaswaal Centraal’ van november 2019. Sindsdien zetten gemeente, ontwikkelaar en de inwonerswerkgroep veel stappen. Ze werkten sinds de zomer van 2021 samen aan het stedenbouwkundig ontwerp en het bestemmingsplan Blom. Zo wordt ook de mogelijkheid voor een verbinding tussen de nieuwbouw van Blom en de kern van het dorp onderzocht en de mogelijkheid tot een rechtstreeks ontsluiting van de nieuwe wijk naar de Kreupeleweg. Ook was er op 27 september 2021 een bewonersbijeenkomst, waarbij inwoners van Klaaswaal het stedenbouwkundig plan konden bekijken en hun ideeën, wensen en behoeften konden delen. Hierop is het eerste plan aangepast. De gesprekken met de omwonenden leidden ertoe dat er meer ruimte komt tussen de percelen van de bestaande bebouwing aan de Harmonie, de Burgemeester Korstanjestraat en de nieuwbouw. Inwonerswerkgroep: “We zijn verheugd met deze eerste stap tot ontwikkeling van plan Blom. Gezien de samenwerking met de diverse partijen is dit een mooie aanzet tot een positieve ontwikkeling voor Klaaswaal en zijn inwoners.” 

Woonwensenenquête

De ontwikkelaar hield in januari 2022 een woonwensenenquête. Hieruit is gebleken dat de vraag naar woningen in Klaaswaal-Zuid zowel qua woningtypologie, grootte als prijsklasse heel divers is. Om op de actuele woningvraag te kunnen aansluiten, is gekozen voor een zogenaamd flexibel bestemmingsplan. Hiermee is het mogelijk om tijdens de looptijd van het project het aanbod aan te laten sluiten op de vraag van dat moment. Leo Hooghwerff: “Mooi dat we een volgende stap gezet hebben om weer te gaan bouwen in Klaaswaal. Wij kijken uit naar de start.”   

Woningen voor verschillende doelgroepen

Harry van Waveren: “Alle verrichte inspanningen zijn erop gericht om binnen afzienbare tijd te starten met het bouwen van verschillende woningen voor verschillende doelgroepen. Hiermee geven we gehoor aan een lang gekoesterde wens van veel inwoners. Met dit plan leveren we ook een bijdrage aan de vitaliteit van het dorp. Ik ben er dan ook trots op dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen.” 

Traditionele of klassieke architectuur

De Klaaswaalse architect Sander Ros van RoosRos Architecten start na de ondertekening van de anterieure overeenkomst met het ontwerpen van de woningen. Uit de woonwensenenquête is een voorkeur voor traditionele of klassieke architectuur gekomen. Sander Ros gaat met deze inbreng, de suggesties van de inwonerswerkgroep en de ideeën van de bewonersbijeenkomst aan de slag. Hierbij houdt hij in zijn ontwerpen rekening met de bestaande woningen in de omgeving die Klaaswaal kenmerken. 

Planning 

Het project is verdeeld in meerdere fases. De verwachting is dat deze zomer de verkoop van de eerste fase start. In de loop van het voorjaar volgt meer duidelijkheid over de woningtypes en de eerste conceptbeelden van de architect. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting begin 2023.  

Voordat de omgevingsvergunningen voor de bouw van woningen worden verleend, wordt een bestemmingsplan in procedure gebracht. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Oud-Cromstrijensedijk OZ Klaaswaal (plan Blom)’ ligt vanaf 10 maart 2022 voor 6 weken ter inzage. Op de website Ruimtelijke plannen is meer informatie te lezen

 
Meer informatie

Op de website van nieuwbouwproject Blom in Klaaswaal is meer informatie te lezen over het project. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kan ingeschreven worden voor de nieuwsbrief. Ook op de pagina van woningbouwprojecten van de gemeente vindt u meer informatie.

Over de ontwikkeling en bouw 

Ontwikkelingscombinatie Novaform – Hooghwerff is een bundeling van kennis, kracht en expertise van ontwikkelaar Novaform en Gebr. Hooghwerff BV. Zij namen de ontwikkeling medio 2019 ter hand. Sinds eind vorig jaar werden de gesprekken met de gemeente geïntensiveerd, wat leidde tot een intensief participatietraject. 

Over Novaform 

Novaform is samen met KlokGroep en Heilijgers onderdeel van KlokHolding, een financieel daadkrachtig familiebedrijf met ruim 100 jaar ervaring in de vastgoedbranche. Novaform is gespecialiseerd in complexe (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingen en kijkt letterlijk per vierkante meter hoe ze waarde en waardering toevoegen aan een project. Indien dat het geval is, spreken ze over de Novaform²; innovatieve vierkante meters die klaar zijn voor de toekomst. 

Over Gebr. Hooghwerff BV 

Gebrs. Hooghwerff B.V. is een allround aannemersbedrijf én projectontwikkelaar. Het bedrijf uit Strijen is sinds 1920 al decennia lang met succes actief in de verbouw, nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie van woningen en utiliteitsgebouwen. Hun pijlers: kwaliteit, veiligheid, zekerheid en verantwoordelijkheid.