Kerkstraat: oud en nieuw verenigd in Nieuw-Beijerland

Wij gaan van 2024 tot een stukje in 2026 de Kerkstraat in Nieuw-Beijerland vernieuwen. Mooi, nieuw en verwijzend naar de historie van het oude dorp.

De Kerkstraat ligt in het oude dorpshart van Nieuw-Beijerland. De winkels van het dorp zijn hier. Ook ligt het op een belangrijke route naar de scholen, bibliotheek, dorpshuis en bijvoorbeeld de weekmarkt.

Eerder presenteerden wij u het voorlopig ontwerp. Daarop ontvingen wij veel reacties. Dank daarvoor! Als bewoners, ondernemers en dorpsvereniging Filopopers liet u ons zien hoe belangrijk u het vindt dat er een mooi ‘dorpshart’ komt.
De dorpsvereniging peilde de meningen met een door het hele dorp huis-aan-huis verspreide enquête. Wethouder Harry van Waveren ontving van de dorpsvereniging ruim 600 reacties! Wij hebben ze verwerkt in het definitieve ontwerp, dat wij hieronder aan u presenteren.

We krijgen in Nieuw-Beijerland een Kerkstraat die veiliger en beter bruikbaar is, met parkeerplaatsen bij de winkels en met meer oog voor voetgangers en fietsers. De Middelstraat betrekken we ook bij het gebied. Hier veranderen we de inrichting niet, maar vervangen we de riolering en leggen we een nieuw regenwaterriool aan.  Zo is de oude dorpskern beter bestand tegen de hevige buien door de klimaatverandering. Door het planten van veel nieuwe bomen ziet het er straks niet alleen mooi uit, maar is bij zomerse hitte een verblijf in de straat aangenamer.

Nieuwsgierig naar hoe wij de oude Kerkstraat in de nieuwe Kerkstraat laten terugkomen? Lees dan verder!

De voorgenomen vernieuwing van de Kerkstraat in Nieuw-Beijerland komt niet uit het niets. Er waren een paar redenen om het gebied grondig aan te pakken en weer mooi te maken voor de bewoners:

Na de uitbreiding van supermarkt Plus legden we een tijdelijke parkeerplaats aan. Na de gemeentelijke herindeling keken we opnieuw goed naar het plan. We besloten om niet alleen de straat op te knappen, maar ook de riolering te vernieuwen. Het oude riool is ruim 60 jaar oud en aan vervanging toe. De nieuwe riolering scheidt het schone (regen-)water en het afvalwater. Het schone water gaat via de kerksloot naar de Kreek, door de Tramlijn.

Bij de plannen en uitvoering betrokken wij o.a. een landschapsarchitect, verkeerskundigen, de winkeliers, de dorpsvereniging Filopopers en de RTM-werkgroep. Na de presentatie van het ontwerp kregen wij veel reacties. Wij zijn daarop opnieuw met de ondernemers in de Kerkstraat, de dorpsvereniging en bewoners in gesprek gegaan. Dat leverde vele wijzigingen op. Het nieuwe en sterk verbeterde definitieve ontwerp treft u op deze webpagina aan. Nieuw-Beijerland krijgt weer een mooie Kerkstraat.

De tekeningen bij Documenten zijn van het Definitieve Ontwerp. Dit is wat wij gaan uitvoeren van 2024 t/m begin 2026. De tekeningen geven het plangebied weer; de hele Kerkstraat, inclusief de Tramlijn tot aan de brug over de Kreek. Ook het deel van de Achterstraat langs PLUS Schalkoord hoort daarbij.

Wat gaan we allemaal doen?

 • We richten de hele Kerkstraat en het eerste deel van de Achterstraat, tot aan de inrit van PLUS Schalkoord, nieuw in. We krijgen zo een samenhangend centrumgebied.
 • We vernieuwen alle parkeerplaatsen bij Plus Schalkoord.
 • We vervangen enkele zieke bomen door nieuwe en planten veel nieuw groen.
 • We pakken de riolering aan:
  • Vervanging van de bestaande riolering uit 1966.
  • Aanleg van een nieuw riool voor het regenwater, waarop we later ook de zijstraten van de Kerkstraat kunnen aansluiten.
  • Een verbinding met de kerksloot om het water te verversen en op peil te houden.
  • Een verbinding met de Kreek om het overtollige regenwater af te voeren.
  • In de Middelstraat leggen we ook een nieuw regenwaterriool. De bestaande riolering in deze straat vervangen we ook tegelijkertijd.

We maakten samen met Ars Virens een definitief ontwerp dat past bij Nieuw-Beijerland. Ars Virens – Bureau voor Buitenruimte gebruikte elementen uit het verleden om een nieuw ontwerp te maken.

De spoorlijn van de stoomtram, zo karakteristiek in het straatbeeld van de eerste helft van de 20e eeuw opgenomen, maken we weer zichtbaar. Aan de hand van oude luchtfoto’s reconstrueerde Ars Virens waar de rails lag. Met cortenstalen profielen maken we de rails weer zichtbaar. De nieuwe ‘rails’, uiteraard vlak in de straat en dus zonder struikelgevaar, leggen we aan vanaf de Trambrug tot aan de kruising van de Wilhelminastraat. Daar lost deze als het ware op in de omgeving.

Benieuwd hoe het er uit komt te zien?

In deze Issuu laten we de nieuwe omgeving al een beetje tot leven komen.

Klik op onderstaande Issuu om te lezen hoe het plan -met oog voor het verleden-  tot stand is gekomen.

Wij hebben het ontwerp grondig herzien. Met veel inbreng van de dorpsvereniging, winkeliers en uw opmerkingen uit de enquête. We hebben het zorgvuldig aangepakt en dat kostte tijd. Het is er wel mooier op geworden.

We hebben het ontwerp en het bestek nu afgerond, waarna we het werk aanbesteden. Zodra we een aannemer hebben gekozen, gaan we van start. In de tweede helft van 2024 maken we een begin. In 2025 maken we het grootste deel van het werk en in het 1e kwartaal van 2026 ronden we het werk af met het planten van nieuwe bomen.

We verwachten dus tot begin 2026 bezig te zijn. Dit gaat niet onopgemerkt lukken, maar we gaan de uitvoering in goed overleg met de winkeliers en bewoners plannen, zodat de overlast tijdens de uitvoering beperkt blijft. De winkels en de markt moeten uiteraard bereikbaar blijven. Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief, waarmee we u op de hoogte houden!

De karakteristieke bomen aan de Kerkstraat, tussen Voorstraat en Middelstraat, vergeten we ook niet. We werken op deze plaats het liefst in het winterseizoen. De bomen hebben dan het minst te lijden van de werkzaamheden.

Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de ontwikkelingen. In de nieuwsbrief vertellen we bijvoorbeeld waar we, week voor week, aan de slag gaan. Zo proberen wij overlast voor u te voorkomen.

Wij gaan ook werken met de BouwApp. Hier informeren wij u mee over de stand van zaken van de werkzaamheden in de Kerkstraat. Download de BouwApp gratis en blijf door foto’s en meldingen op de hoogte van de voortgang. We geven u later in het jaar nog precies aan hoe het werkt.

Heeft u vragen of opmerkingen? Henri van der Glas staat klaar om u antwoord te geven. Hij is bereikbaar via e-mail kerkstraat@gemeentehw.nl  of telefonisch 088-647 17 54 (van maandag t/m donderdag).