Spring naar content

Wie werkt er bij de griffie?

Hieronder de namen en functie van de griffier, adviseurs en ondersteuners:

Geertje de Schipper-Tinga, griffier
Leanne de Waal, raadsadviseur
Marianne Muijzer-van der Meijden, raadsadviseur
Frits Slootmans, communicatieadviseur
Franny Bekker-Roskam, griffiemedewerker
Claudia Smit-Brobbel, griffiemedewerker