Esther en Marco uit Strijen

‘Stapje voor stapje bereik je ook je doel.’

Logo Duurzame Doeners

De dijkwoning van Esther en Marco staat midden in de polders van Strijen. Sinds het stel de woning kocht in 2016 hebben ze zelf al behoorlijk wat verbeteringen aangebracht. Toch zijn ze voorlopig nog niet klaar, vertelt Esther. ”Onze ambitie is om zelf genoeg energie op te wekken en warmte op te slaan. Zodat we in de toekomst zelfs los van het energienet verder kunnen.” Een keiharde planning is er niet. “Voor elke stap die we willen zetten, breekt vanzelf een natuurlijk moment aan.”

Het eerste natuurlijke moment viel samen met de koop van de dijkwoning. “Er moest eerst flink wat gebeuren. Zo stond het huis scheef van ouderdom, bijna alle ramen waren nog enkel glas en de buitenmuren waren zo vochtig dat ze groen zagen van het mos”, beschrijft Marco. “Het pand stond leeg, dus besloten we om grondig te beginnen”, vult Esther aan. “We hebben de volledige woning eerst heel uitgebreid geïsoleerd.”

Belangrijkste reden

Marco somt de belangrijkste werkzaamheden op: “De fundering is verbeterd, daar zit nu een dik pak isolatie onder. Er is een houten skeletstructuur met hoogwaardig isolatiemateriaal om de hele woning geplaatst. Verder zijn alle kozijnen aangepakt en de ruiten zijn vervangen door isolerend glas. Voor het glas hebben we trouwens subsidie ontvangen.” Pas nadat de isolatie op orde was, verhuisde het gezin naar de woning. Esther: “Vooraf was besparing voor mij de belangrijkste reden om te isoleren. Nu pas ervaar ik wat isolatie betekent voor je comfort. In de polder waait het eigenlijk altijd, maar daar merken we binnen niks van. Het verschil is zo groot, dat comfort voor mij nu de belangrijkste reden zou zijn om goed te isoleren.”

Warmte bewaren

Eenmaal verhuisd naar een goed geïsoleerd huis, brak het moment aan om de energievoorziening te verduurzamen. Het natuurlijke moment? Het renoveren van twee schuren op het erf. Op het dak van de ene schuur liggen nu zonnepanelen waar we stroom mee opwekken. Op het dak van de andere schuur komt een installatie met zonnecollectoren. “Want we willen graag een eigen warmteopslag maken”, legt Esther uit. “Het idee is dat de zonnecollectoren in de zomermaanden water verwarmen dat we opslaan in grote opslagtanks. In de winter kunnen we die warmte dan benutten om ons huis gedeeltelijk te verwarmen.” “Dat klinkt misschien nogal geavanceerd allemaal, maar warmtebuffers worden bijvoorbeeld al jaren gebruikt in de Alpen. Met kelders die vol staan met buffervaten”, weet Marco.

Speuren

De ene schuur is gerenoveerd met isolatiedelen van een oude aspergeloods. Een deel van de andere schuur is geïsoleerd met delen uit een kerkgebouw. “Waar mogelijk kiezen we steeds voor gebruikte materialen, dat is duurzaam en goedkoper. We speuren veilingsites en Marktplaats af naar restpartijen. Dat is echt een sport voor mij”, vertelt Esther. “Zo konden we deuren met wat lichte waterschade overnemen. Nou, omdat ze een beetje liefde nodig hadden, betaalden we ook een stuk minder. Kijk, zou houden we budget over om ook andere dingen aan te pakken!”


Tip van Esther en Marco: benut de buitenruimte als je die hebt

Adviezen over zelf energie opwekken zijn veelal gericht op de woning zelf. Logisch, want veruit de meeste mensen wonen binnen de bebouwde kom. “Als je ook wat ruimte rondom je huis hebt, is het slim om die te benutten”, tipt Esther. “Het dak van een dijkwoning is bijvoorbeeld niet zo gek groot, maar vaak staat verderop op het erf wel een flinke schuur. Neem die buitenruimte mee in je plannen bij het verduurzamen. Of het nu gaat om zonnepanelen of zonneboilers op het dak. Op die manier maak je nog veel meer mogelijk.”

Welke stappen zetten Esther en Marco?

  • Isoleerden hun woning van top tot teen met een schil voordat ze er gingen wonen.
  • Deed nog wat kleine energiebesparende maatregelen extra.
  • Plaatsten zonnepanelen op het dak van de schuur.
  • Bereiden de komst voor van zonneboilers op het dak van een andere schuur.
  • Willen zelf warmte opslaan in geïsoleerde opslagtanks op hun erf.
  • Zoeken bij elke ingreep steeds naar geschikte restpartijen of gebruikte materialen.