Terug naar de vorige pagina

V.S. (Vincent) Rietvelt

Fractievoorzitter - GroenLinks

Ik ben Vincent Rietvelt, vader van 3 jongens. Ik ben werkzaam op een basisschool in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Ik ben daar coördinator dagprogrammering. Dit houdt in dat ik de 10 uur die onze leerlingen per week extra naar school gaan in mag vullen met allerlei leuke, maar zeker ook zinvolle activiteiten. Zaken als theaterlessen, sport en kunst. Dit alles om de kansenongelijkheid te verkleinen en deze kinderen de wereld te laten ontdekken. 

Ik wil graag zaken veranderen. De manier waarop we omgaan met onze leefomgeving vraagt om actie. Daarnaast is het natuurlijk onbestaanbaar dat er nog kinderen in armoede opgroeien in een land als Nederland. Als raadslid kun je dit soort zaken echt oppakken in plaats van alleen maar te roepen vanaf de zijlijn. 

De Hoeksche Waard is een prachtige gemeente. Als raadslid wil ik me weer 4 jaar inzetten om het open karakter van ons nationaal landschap te beschermen. Daarnaast is het bevorderen van kansengelijkheid één van mijn belangrijkste speerpunten. 

Coördinator dagprogrammering Katholieke Sterrenschool de Globetrotter

 • Betaald

Directeur Rijnmondonderwijs

 • Betaald

Thema fysieke leefomgeving

 • Ruimtelijke ordening
 • Vastgoed en volkshuisvesting
 • Erfgoed
 • Grondzaken
 • Economie en landbouw

Thema mobiliteit, duurzaamheid en openbare ruimte

 • Mobiliteit
 • Openbare ruimte
 • Duurzaamheid en afval
 • Natuur en milieu (inclusief dierenwelzijn)

Thema sociale leefomgeving

 • Werk en inkomen
 • Onderwijs
 • Sport en recreatie
 • Welzijn en volksgezondheid
 • Jeugdhulp
 • Maatschappelijke ondersteuning (inclusief ouderenzorg)
 • Cultuur

Thema bestuur, veiligheid en middelen

 • Bestuur en ondersteuning
 • Financiën
 • Veiligheid en handhaving
 • Bovengemeentelijke samenwerking/externe oriëntatie
 • Dienstverlening en informatie