Terug naar de vorige pagina

M.P. (Riene) Verburgh

Fractievoorzitter - Fractie Verburgh

Ik ben Riene Verburgh. Als raadslid wil  ik nog beter de stem van de inwoners in de raad laten doorklinken. Wat ik hoop is dat de inwoners mij, ook nu ik raadslid ben, nog steeds weten te vinden. Want als we niets horen weten we ook niet wat er speelt. 

Thema mobiliteit, duurzaamheid en openbare ruimte

  • Duurzaamheid en afval

Thema sociale leefomgeving

  • Onderwijs
  • Sport en recreatie
  • Welzijn en volksgezondheid
  • Jeugdhulp
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Cultuur