Terug naar de vorige pagina

P.J. (Paul) Rijken

Fractievoorzitter - CDA

Zelfstandige transitiemanagement ORG-ID

  • Betaald

Mail dan naar paul.rijken@gemeentehw.nl.

Thema fysieke leefomgeving

  • Vastgoed en volkshuisvesting
  • Economie en landbouw

Thema mobiliteit, duurzaamheid en openbare ruimte

  • Natuur en milieu (inclusief dierenwelzijn)

Thema sociale leefomgeving

  • Sport en recreatie

Thema bestuur, veiligheid en middelen

  • Bovengemeentelijke samenwerking/externe oriëntatie