Terug naar de vorige pagina

O.M. (Olga) Guttenberg

Burgerlid - Constructief Hoeksche Waard

Mijn naam is Olga Guttenberg-Magno Bataglia, geboren in Lissabon en 21 jaar wonend in de Hoeksche Waard.  

Van huis uit kreeg ik de opmerking mee: ‘Wil je wat veranderen dan is de politiek de plek om dit te doen’. Dit is mij altijd bijgebleven en zodoende ben ik al jaren actief in de politiek en probeer ik dit ook door te geven. 

Met de portefeuilles Cultuur, Sport en Recreatie zet ik mij in voor zowel jong als oud. De Hoeksche Waard moet een gemeente zijn voor en van iedereen ongeacht je achtergrond, kleur of geaardheid.  Ik zal mij dan ook hardmaken voor (sport)verenigingen en haar vrijwilligers, sport- en activiteitenaanbod, de rol van de bibliotheek midden in de samenleving, speelbelevingen en het bevorderen van toerisme. Sport en cultuur is een middel om andere problematieken op te lossen.  

Ik vind het belangrijk dat in onze gemeente een goede balans is voor inwoners, bedrijven en bezoekers. De leefbaarheid, het lokaal economisch klimaat en de toeristische aantrekkelijkheid krijgen mijn volle aandacht. In de dorpen is verkeersveiligheid een hot item, zeker veilige fiets- en wandelpaden. Woningbouw voor starters zowel koop- als huurwoningen zijn noodzakelijk om de leefbaarheid van onze kernen in stand te houden.

Medewerker ABN AMRO Bank

  • Betaald

Coördinator Humanitas Hoeksche Waard

  • Onbetaald

Lid van Hoeksche Waard Uitdagingen (HWU)

  • Onbetaald

Thema fysieke leefomgeving

  • Vastgoed en volkshuisvesting
  • Economie en landbouw

Thema mobiliteit, duurzaamheid en openbare ruimte

  • Natuur en milieu (inclusief dierenwelzijn)

Thema sociale leefomgeving

  • Sport en recreatie

Thema bestuur, veiligheid en middelen

  • Bovengemeentelijke samenwerking/externe oriëntatie