Terug naar de vorige pagina

M.S.N. (Mireille) Louwerens

Burgerlid - BurgerBelangen

Ik ben Mireille Louwerens en vanaf de herindeling in januari 2019 tot één grote gemeente Hoeksche Waard, politiek actief betrokken in de gemeenteraad. Destijds kwam ik terecht in de gemeenteraad door voorkeursstemmen, een taak die ik zeer dankbaar aanvaardde. Mijn eerste periode als raadslid heb ik mij volledig ingezet voor de inwoners. De gemeente is er immers voor de inwoners en niet andersom. We zijn volksvertegenwoordigers, gekozen door de inwoners en die taak staat voor mij dan ook altijd bovenaan.  

Nu ik deze periode burgerlid ben, zal dit voor mij niet veranderen. Er zijn nog zeer grote stappen te maken om de inwoners van dit mooie eiland vanaf de voorkant van een proces te betrekken in de participatie. Er zijn al zeer kleine stappen gemaakt, er ligt nog veel werk op de plank. 

Samen staan we sterk, dat is mijn motto: laten we de samenwerking in de raad vergroten om voor de inwoners het goede te bereiken.

Regiocoördinator politieke partij Nieuw Sociaal Contract

  • Onbetaald