Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Mireille Louwerens-Huys

Gemeenteraadslid - BurgerBelangen

Geboren en getogen in Rotterdam leek het wonen in een dorp niet meteen voor Mireille bestemd. Maar sinds ze verhuisde naar Mijnsheerenland met het gezin voelde Mireille zich er thuis. ,,Deze ervaring weerspiegelt het ‘klimaat’ op dit prachtige eiland: in de dorpen/buurtschappen is men verbonden met elkaar, iets wat ik steeds meer miste in de stad. Deze verbondenheid is enorm belangrijk voor de ouderen, de zorg, het onderwijs, het verenigingsleven, ​het woongenot enzovoorts. Als raadslid wil ik me vooral inzetten voor het behoud van ​deze maatschappelijke verbondenheid.”

Nevenactiviteiten

  • Mentor bij Stichting Mentorschap Rotterdam
    • onbezoldigd