Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Leen van Prooijen

Fractievoorzitter - Hoeksche Waardse Senioren Partij

Leen woont nog maar kort in de Hoeksche Waard. Maar hij voelt zich er al helemaal thuis. Samen met zijn vrouw geniet hij van de rust en de ruimte, maar ook van de vele vriendelijke en open contacten die ze mogen ervaren. ,,In de gemeenteraad wil ik pleiten voor meer persoonlijke aandacht voor de diverse groepen inwoners maar zeker voor de ouderen en de minima. Als de overheid wil dat iedereen meedoet moet ze wel de mogelijkheden scheppen. Ik wil dat de inwoners kunnen bepalen wat er in hun dorp gebeurt en hoe deze wordt ingericht.”

Nevenactiviteiten

  • Keurmeester Abird Oude-Tonge (deeltijdbaan)
    • bezoldigd
  • Bestuurslid huurdersplatform Woningcorporatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
    • onbezoldigd