Terug naar de vorige pagina

L. (Leen) van Prooijen

Burgerlid - Lokalen HW

Ik ben Leen van Prooijen en samen met mijn vrouw woon ik in een gezellige straat in Oud-Beijerland. We hebben 6 kinderen die allemaal op minder dan 50 kilometer afstand van elkaar wonen en elkaar daarom veel zien. Een belangrijk deel van mijn werkzame leven heb ik in het elektrotechnisch middelbaar beroepsonderwijs gewerkt. In dat verband ben ik lang examinator geweest bij landelijke examens in de laag- en hoogspanningstechniek. Ook was ik jarenlang keurmeester van elektrotechnische installaties en apparatuur. Verder zit ik al lang in de lokale politiek en vind ik het nog steeds fijn om te doen.  

Ik ben burgerlid omdat ik hiermee invloed kan hebben in de besluitvorming van de gemeenteraad. Binnen de partij kan ik mijn ervaring inbrengen in de discussies over allerlei beleidszaken. Ik vind het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van de inwoners van ons eiland. En ik wil bereiken dat elke inwoner tot zijn of haar recht kan komen en een gewenste plek kan vinden in onze samenleving. En dat geldt zeker voor het groeiend aantal senioren waarvan velen onder de armoedegrens leven en het moeilijk vinden om hulp te vragen.

Adviseur Huurdersorganisatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam

  • Onbetaald

Bestuurslid huurdersvereniging HW Wonen

  • Onbetaald

Bestuursvoorzitter van De Turnkring Oud Beijerland

  • Onbetaald