Terug naar de vorige pagina

K. (Karel) van der Linden

Gemeenteraadslid - SGP

Mijn naam is Karel van der Linden, geboren en getogen op een fruitteeltbedrijf in Oud-Beijerland. Na mijn studie aan de Landbouw Universiteit in Wageningen altijd in verschillende functies in agrarische sector gewerkt; sinds 2018 als Sourcing Manager exoten bij een groot import- en exportbedrijf van groenten en fruit in Maasdijk. Samen met mijn vrouw Inez hebben wij 4 kinderen mogen krijgen, waarvan er inmiddels 1 getrouwd is.

Na een aantal jaar bestuurlijk betrokken geweest te zijn onze politiek partij, ben ik sinds 1 januari 2019 gemeenteraadslid. Met mijn dagelijks werk heb ik veel te maken met relaties, kwaliteit, processen, maar ook geld verdienen. En dat zo optimaal mogelijk. In de politiek heb ik bewust gekozen voor het niet-maakbare: het Sociale Domein, Welzijn en Onderwijs. De Hoeksche Waard is een pracht eiland met grote betrokkenheid op elkaar. Maar ook wij zijn onderhevig aan tendensen in de samenleving. Steeds vaker zien we een ontwikkeling van “learn, earn and return” waardoor er pas op latere leeftijd tijd komt voor de ander. Waarbij ik natuurlijk heel blij ben met de inzet van die jongeren en middelbaren die zich nu al inzetten.

Samen met partijen, verenigingen en instanties wil ik mij van harte inspannen voor behoud van de sociale cohesie, de levendigheid in de kernen en zo het welzijn van alle bewoners op ons eiland; van jong tot oud. En dat vanuit mijn Christelijke levensovertuiging, waarbij de Bijbel niet alleen mijn kompas is, maar waar ik ook op aanspreekbaar ben. Samen zullen we het goede voor ons eiland dienen te zoeken.

Commercie management bij Hars & Hagebauer

  • Betaald

Mede-eigenaar Fruitteeltbedrijf LINFRU

  • Betaald

Thema sociale leefomgeving

  • Werk en inkomen
  • Onderwijs
  • Sport en recreatie
  • Welzijn en volksgezondheid
  • Jeugdhulp
  • Maatschappelijke ondersteuning (inclusief ouderenzorg)
  • Cultuur

Thema bestuur, veiligheid en middelen

  • Financiën