Terug naar de vorige pagina

Jan Robbemond

Mijn naam is Jan Robbemond (1955), inwoner van gemeente Hoeksche Waard.

Waarom ben ik Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand?

Ik ben 8 jaar geleden Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand geworden omdat onze jongste dochter vroeg of ik haar en haar aanstaande wilde trouwen. Dankzij de toenmalige gemeente Binnenmaas werd ik ‘reserve babs’ en daardoor kon ik ook voor één dag worden benoemd in Korendijk. Ik mocht van tevoren één huwelijk oefenen en van reserve werd ik van lieverlee regulier babs.

Het sluiten van een huwelijk of het registreren van een partnerschap is boeiend. Tot mijn verbazing is er ook in de Hoeksche Waard vraag naar huwelijksvoltrekkingen in een andere taal dan de Nederlandse. Ik vind het leuk om daar erg mijn best voor te doen en de ceremonie zo persoonlijk en passend mogelijk te maken.

Wat kenmerkt mij?

Als journalist ben ik gewend om veel met mensen te praten en op te schrijven wat ze vertellen. Daar geef ik natuurlijk mijn eigen vorm aan. Het gaat om de geloften en het jawoord, maar de aanloop naar dat deel van de ceremonie is zowel voor het bruidspaar als voor de andere aanwezigen erg belangrijk. Ik hou van de lach en de traan, maar de allerleukste ervaring tot nu toe was een moeder van de bruid die mij toevertrouwde dat zij nieuwe dingen had gehoord in de toespraak.

Wat kunnen jullie van mij verwachten?

Een heel enkele keer komt het voor dat persoonlijk contact niet lukt en dat de correspondentie via de mail verloopt. Dat kan, maar het fijnst is om kennis te maken en in een persoonlijk gesprek invulling te geven aan de wensen, die heel erg uiteen kunnen lopen. Soms blijkt dat mensen eigenlijk geen idee hebben van wat ze willen en zijn ze verbaasd over de mogelijkheden. Meedenken en zorg voor de toespraak vormen de essentie van mijn aanpak.

Persoonlijk gesprek en toespraak

Ik vind het belangrijk om thuis met mensen te praten en over en weer het idee te krijgen dat het wel zal lukken op die belangrijke dag waarop het huwelijk wordt gesloten. Het gaat dan vaak over de sfeer en de ernst van het officiële gedeelte, maar ook over de muziekkeuze, de volgorde en de inbreng van derden. Zelf vraag ik altijd hoe mensen naar elkaar kijken en tot mijn verbazing zijn de aanstaande echtgenoten daar soms zelf verrast over. Alsof ze dan pas nadenken over de stap die ze willen zetten.

Beschikbaarheid

In overleg altijd.