Terug naar de vorige pagina

J.M. (Jan) Robbemond

Burgerlid - PvdA

Sinds mijn middelbare schooltijd ben ik actief in de journalistiek. Mijn uitvalsbasis was mijn geboorteplaats, tevens de plek waar ik nog altijd woon: ’s-Gravendeel. Het hoofdredacteurschap van de schoolkrant kreeg een logisch vervolg in een baan bij dagblad De Dordtenaar en later bij het Algemeen Dagblad.

In 1994 heb ik een boekje geschreven over het Overlegorgaan Hoeksche Waard: ‘Een vleugje eensgezindheid’. In 1999 was ik een van de oprichters van de buitenparlementaire lobbygroep Hoeksche Waards Initiatief, die zich met succes heeft beijverd voor het predicaat Nationaal Landschap. Nadat de Tweede Kamer de Nota Ruimte had vastgesteld, waarin de Hoeksche Waard was toegevoegd aan de lijst met nationale landschappen, vond ik dat het tijd was om me in het politieke krachtenveld te begeven. 

Ik werd in 2006 gekozen tot raadslid van de PvdA in Binnenmaas. Die zetel kon ik niet innemen wegens een conflict met mijn werkgever. Inmiddels ben ik burgerlid. Dat vind ik prima, maar het is wel jammer dat de kiezers onze partij zo slecht bedelen, terwijl ze zoveel te danken hebben aan het sociaaldemocratische gedachtegoed. 

De komende jaren zal blijken dat het sociale domein met voorsprong het belangrijkst is, met bijvoorbeeld het armoedebeleid, het ouderenbeleid en de wisselende opvattingen van de Rijksoverheid over de Jeugdhulp. Ook in gemeente Hoeksche Waard is sprake van een flink percentage laaggeletterden en gebruikers van de Voedselbank. Tevens is er sprake van een nog sterkere vergrijzing dan elders en dat zet de zorg onder grote druk.  

Heel graag lever ik een bijdrage aan een mentaliteitsverandering van de (gemeentelijke) overheid van wantrouwen en hardvochtigheid naar vertrouwen en barmhartigheid. Overigens volg ik sinds de publicatie van het rapport van professor Brasz over de gemeentelijke herindeling enigszins hoofdschuddend de politieke en bestuurlijke perikelen op dit eiland, dat ook ruimtelijk erg interessant is. Aan de geschiedschrijving ervan, vastgelegd in de Canon van de Hoeksche Waard, heb ik een bijdrage geleverd.