Terug naar de vorige pagina

J.I.M. (Jan) Pompe

Burgerlid - D66

Hallo, mijn naam is Jan Pompe, woonachtig in het romantische Strijensas, mijn leeftijd is 65 jaar en ik ben gepensioneerd. Na mijn studies in Amsterdam (Biologie) en Wageningen (Tuinbouwplantenteelt) ben ik voornamelijk in het (beroeps-)onderwijs werkzaam geweest. Momenteel geniet ik van veel vrije tijd dat ik onder andere gebruik voor mijn eigen tuin, reizen, natuur en cultuur. Verder verzorg ik met veel plezier thuisonderwijs voor een aantal leerlingen die om allerlei redenen niet naar school kunnen.  

Ik heb mij aangesloten bij de fractie van D66 omdat ik van pragmatische, niet-dogmatische politiek houd. We laten ons niet leiden door religie of een -isme maar naar wat de maatschappij nodig heeft en vraagt, en dat met aandacht voor de zelfontplooiing van elke burger. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

De Hoeksche Waard is een gemeente met potentie. Er is behoefte aan woningen, opvang, veilige wegen voor alle weggebruikers, natuur en cultuur, duurzame landbouw. Laten we ons daar sterk voor maken!

Docent bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) Drechtsteden

  • Betaald

Mail dan naar jan.pompe@gemeentehw.nl.