Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Huibert (H.E.) Steen

Wethouder - ChristenUnie

Verantwoordelijkheden

 • 5e locoburgemeester
 • Participatiewet en sociale zekerheid
 • Onderwijs: onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, voor- en naschoolse opvang
 • Leerlingenvervoer en leerplicht
 • Armoedebestrijding
 • Duurzaamheid voor inwoners

Nevenactiviteiten

 • Plv. lid AB bij GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid Clustervertegenwoordiger Arbeidsmarktregio Rijnmond (cluster Hoeksche Waard)
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding Rotterdam Rijnmond Zuid-Holland Zuid
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Gestalttherapeut bij Praktijk Artan
  • bezoldigd
 • Vrijwilliger bij Vereniging Hoekschewaards Landschap
  • onbezoldigd

Dorpswethouder

 • Nieuw-Beijerland (inclusief Zuidzijde en Brakelsveer)
 • Zuid-Beijerland (inclusief Schenkeldijk, Hitsertse Kade en Zwartsluisje)
 • Tiengemeten