Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Basjan Niemansverdriet

Gemeenteraadslid - CDA

Al zijn hele leven woont Basjan op de boerderij in Strijensas, waar hij tevens zijn werkzaamheden als akkerbouwer uitvoert. In voorgaande functies was Basjan geregeld actief voor het vrijwilligerswerk of het maatschappelijk middenveld. ,,Vanuit hier wil ik mij nu verder inzetten voor de Hoeksche Waardse burger. De onderwerpen waar mijn interesses liggen zijn duurzaamheid, behoud van de kleinere kernen en natuurlijk ook de agrarische sector.”

Nevenactiviteiten

 • Themahouder Flora en Fauna LTO Noord Zuid-Holland
  • bezoldigd
 • Ledenraad LTO Noord
  • bezoldigd
 • Bestuurslid/penningmeester Stichting Kavelruil
  • bezoldigd
 • Bestuurslid FBE Zuid-Holland
  • bezoldigd
 • Voorzitter Stichting Agrihut
  • onbezoldigd
 • Bestuurslid Raad van Toezicht van Stichting CHW
  • onbezoldigd
 • Bestuurslid IJsclub De Samenwerking
  • onbezoldigd
 • Voorzitter Buren op Sas
  • onbezoldigd
 • Deelnemer Omgevingstafel Moerdijk
  • onbezoldigd