Lokale regelgeving

Regelgeving

De gemeenteraad stelt regelingen vast waaraan de inwoners van de gemeente en de ambtenaren zich moeten houden. Deze regelingen, verordeningen genoemd, worden vastgesteld binnen de grenzen die de Gemeentewet en andere wetten stellen. Is een verordening vastgesteld door de gemeenteraad dan kan het college nadere beleidsregels vaststellen over hoe deze verordening moet worden uitgevoerd.

Bestemmingsplannen

Met een bestemmingsplan legt de gemeente vast voor welke doeleinden gronden en gebouwen gebruikt mogen worden, maar ook waar en in welke mate bebouwing mag plaatsvinden. U kunt bestemmingplannen bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl

Verordeningen

Tot gemeente Hoeksche Waard eigen beleid heeft vastgesteld, geldt het beleid van de voormalige gemeenten.