Jeugdparticipatie is een breed begrip. Voor gemeente Hoeksche Waard betekent het dat kinderen en jongeren op structurele basis de mogelijkheid krijgen om mee te denken met beleid en een rol kunnen spelen in de uitvoer daarvan.

Meedenken en meedoen

Nog nooit waren er zo veel kinderen en jongeren op de wereld als nu. De helft van de wereldbevolking is momenteel onder de 25 jaar. In Nederland tellen we ruim 3,3 miljoen kinderen tot 18 jaar! Wat ons betreft zou jeugdparticipatie moeten betekenen dat deze kinderen en jongeren mogen meepraten over dat wat om hen heen gebeurt en over de leefomgeving van hun toekomst. Maar liever nog meer dan dat. Namelijk, dat hun kennis, ervaring en kijk op de dingen een plek krijgt in de wereld van volwassenen. En, misschien nog wel het allerbelangrijkste, dat daar ook wat mee gebeurt!

Participeren moet je leren

Plant nu de zaadjes voor de toekomst en zorg daarbij voor een vruchtbare bodem.Gemeente Hoeksche Waard is overtuigd van het belang om kinderen vanaf jonge leeftijd mee te geven dat meedenken kan, mag en loont. Wat doe je als je iets wilt of juist ergens niet mee eens bent? Waar ga je naar toe, hoe maak je je idee sterker en wat kun je zelf doen om jouw idee te realiseren? Allemaal vragen waar een kind mee moet opgroeien om tot bewust en participerend inwoner uit te kunnen groeien.

In praktijk

Om verschillende doelgroepen te betrekken en bedienen bestaat het jeugdparticipatie programma in de Hoeksche Waard uit een aantal onderdelen. Dit programma is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

  • Ieder kind maakt kennis met het begrip ‘meedenken’ en ontvangt de uitnodiging hiertoe.
  • De gemeente waakt voor een goede samenwerking met het onderwijs en wil van ondersteunende en aanvullende waarde zijn.
  • Er is duidelijke aandacht voor het ‘leren participeren’.
  • Er is een aanbod voor de echte actieve meedenkers die méér willen. Denk hierbij aan de jongerenraad of het kinderburgemeesterschap.
  • Meedenken mag, kan en loont. Wij waken voor schijnparticipatie.
  • Niet iedereen wil meedenken. Dat is prima.